Vesivaroja koskevaa tietoa halutaan hyödyntää tehokkaammin

helmi 01, 2011

Suomen ympäristökeskuksen hydrologiapalveluita on hyödynnettävä nykyistä kattavammin. Hydrologiset palvelut tuottavat yhteiskunnalle, elinkeinoille ja kansalaisille välttämätöntä tietoa ja ennusteita maamme vesivaroista ja -tilanteesta. Tietojen merkitys kasvaa varauduttaessa ilmastonmuutoksen seurauksiin. Palveluiden kehittämisryhmän raportti valmistui tammikuun lopussa.

Työryhmä ehdottaa, että SYKEn hydrologisia palveluita kehitetään muun muassa luomalla yhtenäinen karttapohjainen vesitilanne- ja varoituspalvelu. Tavoitteena on, että tiedot vesitilanteesta ja sen kehittymisestä ovat kaikkien ulottuvilla.

Työryhmä korostaa palvelujen helppokäyttöisyyttä ja ajantasaisuutta. Se pitää tarpeellisena myös vesitalouden hallintaan soveltuvien työkalujen kuten ravinnekuormitusmallien edelleen kehittämistä. Tietojen saatavuutta parannetaan kehittämällä tietokantoja ja verkkopalveluita.

SYKEn hydrologiset palvelut perustuvat saumattomaan yhteistyöhön Ilmatieteen laitoksen ja ELY-keskusten kanssa. Palveluihin liittyy merkittävää tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä kansainvälistä yhteistyötä. Hydrologista osaamista voidaan hyödyntää myös vesialan liiketoiminnassa ja viennissä.

Tietoa vesivaroista tarvitaan esimerkiksi päätettäessä alueiden ja vesivarojen käytöstä ja suojelusta, laskettaessa Itämeren ja muiden vesistöjen ravinnekuormitusta sekä varauduttaessa tulviin tai talven lumikuormiin. SYKEn vesitilannesivuilla sekä ennuste- ja varoituspalvelussa käydään useita miljoonia kertoja vuodessa.

Ympäristöministeriön nimittämän kehittämisryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus Suomen ympäristökeskuksen hydrologisia palveluita koskeviksi linjauksiksi sekä tärkeimmiksi toimenpiteiksi vuosille 2011–2014.
Kehittämisryhmän keskeiset toimenpide-ehdotukset

 • Muodostetaan SYKEn hydrologisesta verkkopalvelusta eri asiakkaiden tarpeet huomioon ottava, selkeä kokonaisuus.
 • Luodaan Ilmatieteen laitoksen kanssa yhtenäinen ja ajantasainen verkossa toimiva vesitilanne- ja varoituspalvelu osana luonnononnettomuuksien varoitusjärjestelmää (LUOVA).
 • Kehitetään alueellisesti kattavat vesistöjen ja Itämeren ravinnekuormitusmallit sekä valuma-alueiden vesitalouden hallintaan soveltuvia työkaluja ja menetelmiä.
 • Vahvistetaan hydrologista tutkimusta ja keskitytään erityisesti tutkimukseen ilmastonmuutokseen sopeutumisesta, tulvariskien hallinnasta sekä taajama-alueiden hydrologiasta.
 • Lisätään hydrologisen asiantuntemuksen hyödyntämistä vienti- ja kehitysyhteistyöhankkeissa.

Linkit:

SYKEn hydrologisten palveluiden kehittaminen -raportti (pdf, 700 kb)

Lisätietoja:

 • Johtava hydrologi Markku Puupponen, Suomen ympäristökeskus
  puh. 040 743 2184, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Ylijohtaja Timo Tanninen, ympäristöministeriö
  puh. 050 413 0551, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
 • Vesihallintojohtaja Kai Kaatra, maa- ja metsätalousministeriö
  puh. 040 593 2545, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Tiedote 31.1.2011 (Julkaistu) | Ympäristöministeriö

Uutiset
Kommentointi on suljettu