Mitä mieltä olet Itämeren tilan seurannasta?

huhti 07, 2014

Miten Itämeren tilaa ja ihmisen toiminnan vaikutuksia pitäisi seurata, jotta saamme luotettavaa tietoa meren tilasta? Ehdotus Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi on kuultavana 23.5.2014 saakka. Seurantaa hyödynnetään arvioitaessa, miten Suomi edistyy tavoitteessaan meren hyvän tilan saavuttamiseksi.

Ympäristöministeriö ja ELY-keskukset ovat asettaneet julkiseen kuulemiseen ja lausunnoille luonnoksen Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmasta. Ehdotettu ohjelma kattaa Suomen merialueet rannikkoviivasta Suomen talousvyöhykkeen ulkorajaan saakka. Seurattavia kohteita ovat muun muassa Itämeren luonnon monimuotoisuus, vieraslajit, kaupalliset kalakannat, rehevöityminen ja ravinnekuormitus, ympäristön ja ihmisravinnon epäpuhtaudet sekä roskaantuminen.

Seurantaohjelman on määrä muodostaa Suomen merenhoitosuunnitelman toinen osa. Merenhoitosuunnitelman ensimmäisessä osassa (2012) on arvioitu meren nykytila sekä asetettu tavoitteet hyvän tilan saavuttamiseksi ja mittarit tilan seuraamiseksi. Parhaillaan on valmisteilla myös merenhoitosuunnitelman kolmas osa, toimenpideohjelma, joka käsittää meren hyvän tilan saavuttamiseksi tehtävät toimet. Ehdotus toimenpideohjelmaksi tulee kuultavaksi ja lausunnoille syksyllä 2014.

Kuulemisen asiakirjat ovat:

Uutiset
Kommentointi on suljettu