Uusi karttapalvelu Merenkurkun meriympäristöstä

elo 26, 2014

SeaGIS-hanke on koonnut olemassa olevaa tietoa yhteen koko Merenkurkun alueelta. Uusi palvelu esittelee lähes 400 erilaista tietoalustaa sekä Suomesta että Ruotsista, joihin on koottu kaikenlaista tietoa muinaismuistoista kalojen kutupaikkoihin, toisen maailmansodan aikaisista pakoteistä nykypäivän päästölähteisiin.

– Uuden karttapalvelun myötä toivomme, että merten suunnittelu tapahtuisi paremmin yhteen sovitettuna Suomen ja Ruotsin välisenä yhteistyönä, ja helpottaisi myös viranomaisten yhteistyötä, koska kaikki voivat käyttää samaa pohjaa.  Uusi karttapalvelu voi olla myös mielenkiintoinen tietolähde matkailijoille ja rannikon asukkaille, jotka haluavat tietää lisää lähiympäristöstään, toteaa hankepäällikkö Jens Perus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

Vaasassa järjestetään 25.–26.8.2014 SeaGIS-hankkeen loppuseminaari. Hanke on viime vuosina valmistellut Merenkurkun aluetta uuteen EU-direktiiviin, joka koskee merten aluesuunnittelua, ja jonka odotetaan astuvan voimaan vielä tämän vuoden aikana. Seminaariin on kutsuttu luennoitsijoita kertomaan eri viranomaisten ja sektoreiden tulevaisuuden näkymistä liittyen erilaisiin toimintoihin merialueilla ja toiveena on hyödyntää kokemuksia muilta alueilta, joilla jo on tehty merten aluesuunnittelua.

Merten aluesuunnittelun merkitys kasvaa jatkuvasti. Kiinnostus rannikko- ja merialueilla toteuttaviin vapaa-ajantoimintoihin ja elinkeinotoimintaan lisääntyy. Esimerkiksi tuulivoimapuistoille on haluttu varata suuria alueita mereltä samaan aikaan kun veneily lisääntyy. Erilaisten sijoitusvaihtoehtojen avulla halutaan innostaa yleiseen keskusteluun ja selvittää, minne on järkevää sijoittaa erilaisia toimintoja aiheuttamatta haittaa ympäristölle ja estämättä muiden toimijoiden mahdollisuuksia merialueilla.

Myös eri viranomaisten on mahdollista hyödyntää karttapalvelua saadakseen tietoa yleisöltä. Kyse voi olla esimerkiksi ajankohtaisiin kaavoitusasioihin liittyvistä kommenteista tai yleisesti kasvillisuutta tai eläimistöä koskevan tiedon kokoamisesta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu