Opetusvideoita vesijohtoveden klooripitoisuuden mittaamiseen ja laskentaan

joulu 18, 2014

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on tuottanut vesihuoltoammattilaisten työn tueksi videot klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta jatkuvana annosteluna ja kerta-annoksena.

Opetusvideoiden tavoitteena on helpottaa vesijohtoveden kloorausta valmistelevan henkilön työtä. Videoiden avulla vesihuollosta vastaavat ammattilaiset voivat varmistaa, että klooraus suoritetaan oikein ja että veden desinfioinnissa päädytään tavoiteltuun klooraustasoon. Verkossa vapaasti jaossa olevat videot ovat helposti kaikkien vesialalla toimivien tahojen käytettävissä. Opetusvideoiden kohteena ovat vesilaitoksilla toimivat henkilöt, vesihuollon viranomaiset, vesialalla toimivat yritykset sekä alan opiskelijat. Videot toimivat alan oppaiden ja muun opetusmateriaalin tukena.

Klooripitoisuuden mittaaminen vesijohtovedestä -videolla kuvataan vaihe vaiheelta, kuinka klooripitoisuus mitataan käsikäyttöisellä kloorimittarilla ja millaisia apuvälineitä mittaamiseen tarvitaan. Mittauksessa kerrotaan, mitä tarkoittaa vapaa aktiivinen kloori ja kokonaisaktiivinen kloori. Videolla käydään läpi myös mittaukseen liittyvät mahdolliset virhelähteet.  Video on kuvattu laboratoriossa, mutta mittauksen voi suorittaa myös kenttäolosuhteissa.

Vesijohtovettä desinfioidaan klooraamalla, jos vesijohtoverkosto saastuu mikrobeilla. Veden klooraus toteutetaan joko annostelemalla klooria veteen jatkuvatoimisesti tai kerta-annoksena. Klooripitoisuuden laskentavideoilla esitellään kerta-annosmenetelmän ja jatkuvan annostelun laskentakaavat. Videot antavat perusteellisen kuvan siitä, kuinka laskenta tapahtuu ja mitä asioita laskennassa on otettava huomioon. Laskukaavojen yhteydessä käydään läpi yksikkömuunnosten merkitys laskun lopputuloksen oikeellisuuteen.

Vesijohtoveden klooripitoisuuden mittaamisen ja laskennan opetusvideot ovat osa Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa Vesikoulutus-hanketta.

Opetusvideot vesijohtoveden klooripitoisuuden mittaamisesta ja laskemisesta

Lisätietoa vesijohtoveden klooripitoisuuksista saa myös Vesilaitosyhdistyksen Talousveden klooraus -oppaasta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu