Otanmäki–Kajaani-siirtoviemäri tehostaa jätevesien käsittelyä

joulu 05, 2014

Otanmäki–Kajaani-siirtoviemäri ja yhdysvesijohto ovat valmistuneet ja otettu käyttöön. Kainuun ELY-keskus on luovuttanut valtion vesihuoltotyönä toteutetun Otanmäki–Kajaani-siirtoviemäri- ja yhdysvesijohtohankkeen Kajaanin Vesi -liikelaitokselle 26.11.2014. Hankkeen toteutus alkoi kesällä 2012.

Siirtoviemäri ja yhdysvesijohto parantavat jätevesien käsittelyä ja vesihuollon varmuutta. Vuolijoen ja Otanmäen taajamien sekä Vuorokkaan kylän jätevedet johdetaan siirtoviemäriä pitkin Kajaaniin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäviksi.

Alueen lähes 1 500 asukasta tuottavat jätevettä yhteensä noin 250 kuutiometriä vuorokaudessa. Siirtoviemärilinjan varrella olevien kylien kiinteistöt voivat liittyä osuuskuntina yhteiseen viemäriverkostoon. Tähän mennessä perustettujen Vuottolahden ja Mainuan vesiosuuskuntien noin 200 kiinteistön jätevedet, alle 50 m3/vrk, johdetaan siirtoviemäriin ja edelleen Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle.

Kajaanin Vesi -liikelaitos oli jo aiemmin rakennuttanut siirtoviemärin ja yhdysvesijohdon Vuolijoen kirkonkylän ja Otanmäen välille. Vuolijoen kirkonkylän jätevedet johdettiin vuodesta 2012 heinäkuuhun 2014 Otanmäen kosteikkopuhdistamoon. Nyt Otanmäen kosteikkopuhdistamon, Vuorokkaan saostuskaivopuhdistamon ja Tervolan pienpuhdistamon toiminnat päättyvät, ja jäteveden käsittely keskitetään nykyvaatimukset täyttävään tehokkaasti hoidettuun yksikköön Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle.

Siirtoviemärityön yhteydessä rakennetulla yhdysvesijohdolla yhdistetään Otanmäen–Mainuan ja Kajaanin keskustaajaman jakelualueet. Tämä lisää vedenjakelun varmuutta, sillä yhdysvesijohdossa voi siirtää talousvettä alueiden välillä suunnasta riippuen 35–50 m3 tunnissa. Tällä hetkellä yhdysvesijohdolla siirretään talousvettä alle 200 m3/vrk Otanmäestä Kajaaniin.

Hankkeen kokonaiskustannukset olivat 3,45 miljoonaa euroa, jotka jakautuivat tasan valtion ja Kajaanin Vesi -liikelaitoksen kesken. Vesihuoltotyö sisältää siirtoviemäriä noin 37,5 km, 10 jätevedenpumppaamoa, noin 24,5 km yhdysvesijohtoa ja viisi paineenkorottamoa. Hankkeen suunnittelusta on vastannut Maveplan Oy ja rakennuttamisesta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Pääurakoitsijoina ovat toimineet Powerman Oy, Pyykkönen Yhtiöt Oy ja Niskasen Maansiirto Oy.

Uutiset
Kommentointi on suljettu