Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston haku on käynnissä

tammi 19, 2015

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahasto rahoittaa vesihuoltolaitosten toimintaa edistävää tutkimus- ja kehittämistyötä. Erityisesti halutaan tukea käytännön toiminnan kannalta tärkeitä ja vesihuoltoalaa laajasti hyödyttäviä hankkeita. Kehittämisrahaston kevään 2015 haku on auki helmikuun loppuun.

Vesihuoltolaitosten kehittämisrahaston painopistealueet, joilta hakemuksia ja tutkimus- ja kehittämistoimintaa erityisesti toivotaan, ovat vuonna 2015 seuraavat:

  • Vesihuollon energia-, ympäristö-, resurssi- ja kustannustehokkuuden kehittäminen
  • Verkostojen hallinnan kehittäminen: kuntotietojen kartoittamisen työkalut, saneerausmenetelmät, vuoto- ja hulevesien hallinta
  • Lietteiden hyötykäytön ja ravinteiden kierrätyksen edistäminen sekä puhdistamolietteiden tuotteistaminen
  • Vesihuoltolaitosten kestävä talous ja asiakassuhteet

Varoja myönnetään ensisijaisesti hankkeisiin, joissa rahaston jäsenet tai muut vesihuoltolaitokset ovat olleet aktiivisia. Rahoitusta pyritään ohjaamaan tasapuolisesti eri vesihuollon osa‐alueille, eri hakijaorganisaatiolle sekä erikokoisille laitoksille.
Rahoitusta hakevaa pyydetään täyttämään ja lähettämään Kehittämisrahaston sivuilla oleva hakemuslomake. Lomakkeeseen pitää liittää tiivis rahoitushakemus. Rahoitushakemus vesihuoltolaitosten kehittämisrahastolle on vapaamuotoinen. Kotimaisilla kielillä laaditun hakemuksen tulee kuitenkin sisältää oheisessa ohjeessa esitetyt tiedot.

Uutiset
Kommentointi on suljettu