Pirkanmaan vesihuollon tulevaisuuden linjaukset valmistuneet

helmi 20, 2015

Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja alueen kuntien yhteistyössä valmistelemassa kehittämissuunnitelmassa luodaan periaatteet vesihuollon kehittämistoimille Pirkanmaalla. Tähtäin on vuodessa 2040, ja suunnitelma toimii myös tausta-aineistona Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmistelussa.

Vesihuollon kehittämissuunnitelmatyön tavoitteena on vedenhankinnan turvaaminen, ylimaakunnallinen yhteistyö laitos- ja verkostoasioissa, verkostojen ja laitosten saneeraus, purkuvesistöihin kohdistuvan kuormituksen vähentäminen, pohjavesien suojelu, seudulliset / keskitetyt jätevedenpuhdistusratkaisut sekä puhdistamolietteiden hyötykäytön edistäminen.

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi kehittämissuunnitelmassa on esitelty erilaisia linjauksia ja periaatteita, joita eri toimijoiden tulisi ottaa huomioon suunnitellessaan vesihuoltoon liittyviä toimenpiteitä.

Kehittämissuunnitelman päivitystyöstä on vastannut Pirkanmaan ELY-keskus, ja suunnitelmaa on laadittu yhteistyössä Pirkanmaan liiton, Pirkanmaan kuntien, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, vesihuoltolaitosten ja viranomaisten sekä muiden, maakuntarajatkin ylittävien vesihuollon sidosryhmien kanssa. Suunnitelman valmistelu käynnistyi vuoden 2013 alussa ja loppusyksystä 2014 yleissuunnitelmaluonnos- ja ympäristöselostus asetettiin nähtäville kuulemista varten. Lausuntojen ja mielipiteiden sisältämät keskeiset kannanotot ja muutosesitykset on otettu huomioon.

Suunnitelma kokonaisuudessaan on julkaistu osoitteessa www.ymparisto.fi/pirkanmaanvesihuoltoSOVA.

Uutiset
Kommentointi on suljettu