Talvivaaran on selvitettävä vesitilanteen kehittymistä

maalis 20, 2015

Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä selvityksen vesitilanteen kehittymisestä kaivosalueen vesivarastoaltaissa. Talvivaara on kertonut, että ympäristöluvassa määrätty tämän vuoden päästökiintiö sulfaatille on täyttynyt. Sen vuoksi vettä ei voi enää juoksuttaa ulos kaivosalueelta.

Talvivaaran kaivosalueella on tällä hetkellä varastoaltaissa ympäristöluvan mukaiseksi käsiteltyä ulosjuoksutukseen kelpaavaa vettä noin 3,1 miljoonaa kuutiometriä. Yhteensä ylimääräisiä vesiä alueella on 9,4 miljoonaa kuutiometriä.

Käsiteltyjen jätevesien juoksuttaminen ulos olisi muille aineille, kuten nikkelille, mangaanille ja natriumille asetettujen kiintiöiden puolesta mahdollista, mutta tälle vuodelle ratkaisevasti pienentynyt sulfaatin ympäristölupakiintiö estää juoksuttamisen. Samaan aikaan lumien sulaminen on alkanut, joten kaivosalueen altaiden vedenpinnat nousevat.

Talvivaaran on selvitettävä Kainuun ELY-keskukselle torstaihin 26.3.2015 mennessä, miten altaiden vesitilanne tulee kehittymään, ja millaisiin toimenpiteisiin Talvivaara aikoo ryhtyä ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi kaivosalueella.

Kainuun ELY-keskus edellyttää, että Talvivaara mittaa pohjoisen suunnan Latosuon ja eteläisen suunnan Kortelammen altaiden pinnankorkeuden, määrittää jäljellä olevan vesitilavuuden kolme kertaa viikossa sekä raportoi tulokset viipymättä ELY-keskukselle.

Talvivaaran konkurssipesällä on velvollisuus huolehtia siitä, että Talvivaaran kaivos tai siihen liittyvät toiminnot eivät missään tilanteessa vaaranna alueen ympäristöturvallisuutta esimerkiksi hallitsemattomilla päästöillä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu