Hajajätevesityöryhmän toimeksiantoa tarkistettiin hallitusohjelmakirjauksen perusteella

heinä 11, 2015

Ympäristöministeriö asetti 12.2.2015 työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella tarvittavat muutokset haja-asutuksen jätevesien käsittelyyn liittyvään lainsäädäntöön. Mahdolliset lainsäädäntömuutokset koskevat ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä.

Pääministeri Sipilän hallitusohjelma sisältää jätevesiasetuksen kohtuullistamista koskevan kirjauksen. Sen mukaan ympäristönsuojelulain 16 lukua korjataan siten, että pilaantumisherkillä alueilla, kuten rannat ja pohjavesialueet, noudatetaan edelleen kuntien ympäristönsuojelu- ja rakennusmääräyksiä. Muilla alueilla olevien ennen vuotta 2004 rakennettujen asuinkiinteistöjen osalta luovutaan kalenteriin sidotusta jätevesiremonttien määräajasta. Näiden kiinteistöjen jätevesijärjestelmän riittävyys tarkistetaan asuinkiinteistöjen rakennuslupaa vaativien peruskorjausten yhteydessä.

Työryhmän toimeksiantoa tarkistetaan sisältämään myös hallitusohjelmakirjauksen. Työryhmän toimikausi päättyy 31.10.2015.

Uutiset
Kommentointi on suljettu