Elinkeinoelämä nousuun pohjavedellä

syys 29, 2015

Yhteisellä vedenhankintaratkaisulla mahdollistetaan elintarviketuotannon laajentuminen ja puhtaaseen veteen liittyvän uuden elinkeinotoiminnan syntyminen.

Eteläisen Satakunnan ja Laitilan alueen yhdyskuntien vedentarve sekä elintarviketeollisuuden toiminta- ja laajenemismahdollisuudet taataan alueen pohjavesivarojen optimaalisella hyödyntämisellä. Siirtymällä asteittain tekopohjaveden käyttöön saadaan lisättyä puhtaaseen veteen liittyvän elinkeinotoiminnan syntymistä alueelle.

”Pohjavedet aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa” -kehittämissuunnitelman tavoitteena oli

  1. yhdyskuntien vedentarpeen turvaaminen määrällisesti ja laadullisesti myös tulevaisuudessa
  2. hyvälaatuisen pohjaveden käytön lisääminen alueella (korvata huonolaatuiset pohjavesilähteet ja mahdollisesti myös pintavesilähteet)
  3. hyvien pohjavesivarojen hyödyntäminen niin, että se antaisi mahdollisuudet teollisuuden ja erityisesti biotalouden kehittämiselle koko suunnittelualueella

Suunnitelmaratkaisu vastaa asetettuihin tavoitteisiin ja kehittämistarpeisiin niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Suunnitelmassa on löydetty sekä yhdyskuntien vedenhankintaa että elinkeinoelämän turvaamista ja kehittämistä palveleva ratkaisu.

Pohjavedet aktiiviseen hyötykäyttöön eteläisessä Satakunnassa ja Laitilassa kehittämissuunnitelma laadittiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen koordinoimana yhdessä Euran, Köyliön ja Säkylän kuntien sekä Harjavallan, Kokemäen, Laitilan ja Rauman kaupunkien, Satakuntaliiton, Varsinais-Suomen liiton ja Pyhäjärvi-instituutin yhteishankkeena. Suunnittelu tehtiin Sweco Ympäristö Oy:n sekä alikonsultteina toimineiden Vesi-instituutti Wanderin ja Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n toimesta.

Tiivistelmä, täydelliset osaraportit sekä kokouksien muistiot löytyvät osoitteesta:

* <http://www.paikkatieto.airix.fi/tietopankki/eura/pohjavesivarat/> (Euran kunta, projektitietopankki)

Uutiset
Kommentointi on suljettu