Kemijärven säännöstelyn kehittämistä seurataan kyselytutkimuksella

syys 21, 2015

Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seuraamiseksi on verkossa julkaistu kyselytutkimus, jossa selvitetään Kemijärven säännöstelyn kehittämiseen liittyvien aikaisempien säännöstelysuositusten toteutumista ja mahdollisia uusia toimenpiteitä.

Kyselyyn voi vastata 18.10.2015 saakka. Linkki kyselyyn löytyy Lapin ELY-keskuksen ja Kemijärven kaupungin kotisivuilta. Suora linkkikyselytutkimukseen: <https://webgis.fcg.fi/fcggis/survey/53/>

Nyt tehtävä kyselytutkimus liittyy tekeillä olevaan Kemijärven säännöstelyn kehittämisen seurannan väliraporttiin ja ehdotukseen tulevien vuosien painopisteistä. Kyselyn tuloksia hyödynnetään uusien, vuosille 2015–2020, annettavien säännöstelysuositusten päivitystyössä. Kemijärven säännöstelyn seurannan väliraportin laatii FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy yhteistyössä Lapin ELY-keskuksen, Kemijärven kaupungin ja Kemijoki Oy:n kanssa.

Kemijärven säännöstelyn kehittämisellä tarkoitetaan Kemijärven säännöstelyvelvoitteiden ja niihin liittyvien toimenpiteiden lisäksi tehtäviä ”vapaaehtoisia” toimenpiteitä. Säännöstelyn kehittämisen väliraportointi käsittää vuosina 2005-2015 toteutettujen säännöstelysuositusten toteutumisen kuvauksen, toimenpiteiden tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin sekä ehdotuksen tulevien vuosien 2016-2020 toimenpiteistä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu