Hulevedet hallintaan uusilla teknologioilla

loka 26, 2015

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n johtamassa StormFilter-hankkeessa kehitetään kaupunkiympäristöjen hulevesien hallintaa ja erityisesti niiden laatua parantavaa teknologiaa. Tehokkuuteen päästään hulevettä puhdistavilla imeytysratkaisuilla, jotka vähentävät pintavirtaamia.

StormFilter-hankkeen tavoitteena on kehittää Suomen teollisuuden tuottamista materiaaleista bio- ja mineraalipohjaisia hulevettä puhdistavia ratkaisuja. Nämä materiaalit voidaan kustannustehokkaasti integroida jo olemassa oleviin hulevesien hallintajärjestelmiin. Haitta-aineet poistetaan pintarakenteiden ja alapuolisten rakennekerrosten avulla, jolloin huleveden laatu paranee. Samalla veden kierrätykseen perustuvien teknologioiden käyttö tulee mahdolliseksi.

Projekti tukee Suomen vihreän kaupunkiasumisen strategioita, joissa kasvillisuuden elinvoimaisuus ja puhdas vesi ovat keskeisiä teemoja. Kehitettävissä menetelmissä hyödynnetään hydrologista ja biokemiallista mallinnusta sekä kaupunkiympäristöjen toiminnan älykästä monitorointia. Hanke tehostaa uusien vihreän infrastruktuurin ja hulevesien hallintaratkaisujen käyttöönottoa ja niiden toiminnallista optimointia.

Hulevesien imeytymis- ja puhdistumisprosessien mallinnus ja mittaustieto voidaan yhdistää suunnittelumalleihin päätöksenteon ja kustannusoptimoinnin avuksi. Näin älykkään kaupungin teknologioita voidaan integroida kaupunkiympäristöjen ylläpidon tarpeisiin.

Projektin tuloksena syntyy myös uusi ohjeistus, jota kaupungit, vesihuollosta vastaavat yritykset ja muut toimijat voivat hyödyntää hulevesien imeytysjärjestelmien suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Ohjeistuksessa huomioidaan myös taloudellisuuteen ja käyttöikään liittyvä kelpoisuus.

StormFilter-projekti alkoi syyskuussa 2015 ja päättyy elokuussa 2017. Hanketta koordinoi VTT yhteistyössä Aalto- ja Helsingin yliopistojen kanssa. Projekti toteutetaan yhteistyössä suomalaisten partnereiden kanssa, jotka muodostavat yhdessä koko arvoketjun tilaajista tuottajiin: Espoon, Helsingin, Mikkelin ja Vantaan kaupungit, HSY Vesihuolto, Björkvallin Taimisto, Cloud Asset Oy, Marketanpuiston ystävät ry, Onninen Oy, Pöyry Oy, RPK Hiili Oy, Ramboll Oy, Rudus Oy, Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy, SITO Oy, Vapo Oy, Ympäristörakennus Saarinen Oy. Hanketta rahoittavat yhteisesti Tekes, teollisuuspartnerit sekä VTT Oy ja Aalto-yliopisto. Kansainvälistä tiedonvaihtoyhteistyötä tehdään ruotsalaisten, norjalaisten, belgialaisten ja yhdysvaltalaisten kanssa.

StormFilter-verkkosivut: http://www.vtt.fi/stormfilter

Uutiset
Kommentointi on suljettu