Helsingin uimarantojen hygienia ja kuluttajaturvallisuus kunnossa

marras 19, 2015

Tuoreen selvityksen mukaan Helsingin suurten yleisten uimarantojen yleinen hygienia ja jätehuolto sekä kuluttajaturvallisuus olivat viime kesänä pääosin kunnossa. Myös uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla rannoilla.

Kaikilla yleisillä uimarannoilla oli asianmukaiset ilmoitustaulut, joissa oli tarvittavat tiedotteet ja ohjeet kävijöille. Muutamalla rannalla oli puutteita varoitusmerkeissä ja turvallisen uintialueen merkinnöissä. Uusin uimaveden laatutieto puuttui kerran neljältä uimarannalta.

Laitureiden tai portaiden kunnossa tai ylläpidossa oli parannettavaa viidellä uimarannalla. Rantavalvojien määrä todettiin liian pieneksi muutamalla tarkastuskerralla, mutta asia saatiin uimakauden aikana kuntoon.

Uimarantojen siisteys oli hyvä. Yhdellä tarkastuskerralla siisteys arvioitiin tyydyttäväksi kahdella uimarannalla. Puku-, WC- ja suihkutilojen siisteys oli kolmella käyntikerralla puutteellinen, ja tilojen kunnossa huomauttamista oli yhdellä rannalla. Viidelle rannalle suositeltiin, että puku- ja WC-tilat olisivat auki myös valvonta-aikojen ulkopuolella.

Kultakin suurelta yleiseltä uimarannalta otettiin kuusi uimavesinäytettä kesän aikana. Uimaveden mikrobiologinen laatu oli hyvä kaikilla rannoilla.

Uimarantojen uimavesiluokitus päivitettiin uimakauden päätyttyä neljän uimakauden (2012–2015) vesinäytteiden perusteella. Seitsemän suurta yleistä uimarantaa luokiteltiin erinomaisiksi, hyviksi neljä ja tyydyttäväksi yksi.

Helsingissä on 25 yleistä uimarantaa, joista 12 on suuria yleisiä uimarantoja ja 13 pieniä yleisiä uimarantoja. Kaupungin uimarantavesien laadun valvominen kuluu Helsingin ympäristökeskuksen tehtäviin.

Selvityksessä olivat mukana suuret yleiset uimarannat: Aurinkolahti, Hietaranta, Iso Kallahti, Kallahdenniemi, Laajasalo, Lauttasaari, Marjaniemi, Munkkiniemi, Mustikkamaa, Pikkukoski, Rastila ja Tuorinniemi.

Lähde:

Alapirtti, M, Kivikoski, L ja Wahlman, S: Yleisten uimarantojen hygienia, uimavedenlaatu ja kuluttajaturvallisuus Helsingissä vuonna 2015. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 13/2015.http://www.hel.fi/static/ymk/julkaisut/julkaisu-13-15.pdf

Uutiset
Kommentointi on suljettu