Radar on luonnonvaratietoa etsivän ensimmäinen etappi

joulu 03, 2015

Luonnonvarakeskuksen (Luke) laajojen ja pitkäaikaisten tutkimusaineistoiden kuvaukset on koottu uuteen verkkopalveluun Radariin. LifeData-hankkeen tuloksena perustetun palvelun on tarkoitus helpottaa luonnonvara-aiheista tehdyn tutkimuksen löytämistä.

Kaikille avoimeen verkkopalveluun kerätään sekä tuoreita että vanhoja aineistokuvauksia. Tällä hetkellä Radarissa on julkaistu yli 250 aineistokuvausta, mutta viimeistelyä odottaa yli tuhat. Palvelun avulla voi hakea aineistotietoa muun muassa maataloudesta, metsä- ja elintarvikealasta, riistanhoidosta, kalataloudesta ja ympäristön tilasta.

Aineiston huolellinen kuvailu mahdollistaa tietojen hyödyntämisen vielä vuosienkin päästä.

– Aineistoja kuvataan sovitulla, kansainvälisesti hyväksytyllä ja arkistolainkin vaatimukset täyttävällä formaatilla. Kuvauksista selviävät muun muassa tutkimuksen otsikko, tiivistelmä, maantieteellinen kattavuus ja yhteyshenkilöt-tieto sekä missä aineistot ovat saatavilla, varttunut tutkija Eero Mikkola Lukesta kertoo.

Tavoitteena on helpottaa aineistojen löytämistä ja käyttöönottoa tutkimushankkeissa ja laajemminkin yhteiskunnassa. Tutkimustiedon löydettävyys ja uusiokäyttö tuovat uutta vaikuttavuutta jo kerätyille ja kertaalleen käytetyille aineistoille, vieläpä aiempaa kustannustehokkaammin.

– Aineistot tykkäävät uusiokäytöstä, ja niille tekee hyvää kun niitä pöyhitään. Palvelu on merkittävä myös tiedon säilymisen kannalta: Ihmisten jäädessä eläkkeelle, tärkeää että jälkipolville jää tieto siitä, mitä on tehty.

Suomen ympäristökeskuksen aineistokuvauksia samasta osoitteesta

Luken tutkimuskuvausten lisäksi palvelun kautta voi hakea Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) metatietoja. Metatietopalvelujen välinen rajapinta kokoaa Luken aineistomassan sekä SYKEn paikkatieto- ja kaukokartoitusaineistojen ja ympäristötietojärjestelmien kuvaukset yhtenäiseen hakupalveluun.

– SYKEllä on vastaava palvelu, jonka aineistoja voi hakea Radarissa rajapinnan kautta, ja myös toisin päin. Tämä on hyvä esimerkki luonnonvara- ja ympäristöalan yhteistyöstä, josta on käyttäjälle paljon hyötyä, Mikkola sanoo.

Radar on tehty osana EU Life+-rahoitteista LifeData-hanketta, jossa tuotettiin tutkimusaineistojen säilymistä ja käyttöä edistäviä palveluita.

– Olemme tuottaneet tietopohjaamme, dataamme, näkyville ja paremmin tarjolle.  Palvelut automatisoivat aiemmin manuaalisesti tehtyjä työvaiheita, kuten datan tallennusta ja laskemista, visualisointia ja raportointia, toteaa LifeData-hankkeen projektipäällikkö Anu Kantola

Uutiset
Kommentointi on suljettu