Stora Enson ja Kemiran vedenhuoltohanke Kiinassa onnistuneesti päätökseen

joulu 16, 2015

Stora Enson ja Kemiran kolmivuotinen vedenhuoltoa parantava yritysvastuuhanke Guangxin provinssissa Etelä-Kiinassa on saatu päätökseen. Vuonna 2013 aloitetun hankkeen tavoitteena oli löytää uusia ratkaisuja vastuulliseen vedenhuoltoon osallistamalla sidosryhmiä, toimimalla paikallisyhteisössä sekä parantamalla tarvittavia tietoja ja taitoja.

Stora Enson ja Kemiran keväällä 2015 aloittamat pilottiprojektit Nahupon, Shengpingin ja Baimein kylissä ovat kohdistuneet paikallisiin huolenaiheisiin kuten heikkoon jätevesihuoltoon ja vesiverkostoihin. Kuusi kuukautta kestäneen rakennusvaiheen aikana kyliin asennettiin yhteensä 12,7 kilometriä vesi- ja jätevesiputkia sekä rakennettiin vesisäiliöitä ja keinotekoisia kosteikkoja. Projektit ovat parantaneet lähes 2 600 kyläläisen puhtaan veden saatavuutta.

Stora Enso ja Kemira tarjosivat paikallisille kyläläisille myös koulutusta uusien vesijärjestelmien pitkän aikavälin ylläpitoon. Kyläläisille teetetyn kyselyn mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä projektin kulkuun ja tuloksiin. Myös muu projektitoiminta on edistänyt kyläläisten ymmärrystä vastuullisesta vedenkäytöstä Guangxissa.

”Aktiivinen yhteistyö paikallisten asukkaiden kanssa on ollut elintärkeää hankkeen onnistumisen kannalta”, sanooNoel Morrin, Stora Enson yritysvastuujohtaja. ”Tulokset ovat olleet hyvin myönteisiä, ja odotamme mielenkiinnolla, millaista hyötyä hanke tuo pitkällä aikavälillä.”

”Vierailin kylissä äskettäin ja näin uudet järjestelmät toiminnassa”, sanoo Tomas Biström, Kemiran yritysvastuujohtaja. ”Ne sopivat hyvin paikalliseen ympäristöön ja vaatimatta monimutkaisia huoltotöitä tai erityisiä taitoja ne tekevät sen mitä niiltä odotetaan: parantavat puhtaan veden saantia ja puhdistavat jätevettä tehokkaammin ja vastuullisemmin.”

Lisätietoja hankkeesta: http://waterguangxi.com.

Uutiset
Kommentointi on suljettu