Hyyteet ovat nostaneet paikoin Pohjamaan jokien pintoja

tammi 05, 2016

Viime päivien pakkaset ja jokien suurehkot virtaamat ovat edistäneet hyyteen muodostumista koskipaikkoihin. Hyyteen tukkimat koskiosuudet ovat nostaneet vedenpintaa mm. Ähtävänjoen Evijärven alapuolisella jokiosuudella, Halsuanjoella, Kruunupyynjoella, Lapuanjoella Kuortaneenjärven alapuolella, Nurmonjoella sekä Seinäjoella.

Ähtävänjoella Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia on vähennetty loppuviikon aikana portaittain tasolta 24 m3/s tasolle 15 m3/s hyydetilanteen helpottamiseksi ja jääpinnan aikaansaamiseksi jokeen. Ähtävänjoella hyyde on nostanut vedenpintaa mm. Pedersöressä Vitsjön ja Hjulforsin alueilla. Virtaaman pienentäminen on helpottanut tilannetta. Koskipaikat ovat osin saaneet jääpeitteen, mutta on todennäköistä, että hyydeongelmat jatkuvat vielä tulevan pakkaskauden aikana ja hyydettä joudutaan torjumaan kaivinkoneilla tai räjäyttämällä.

Lapuanjoella mm. Lapualla Tampparinkoskessa ja Lankilankoskessa vesipinta on noussut selvästi hyyteen vuoksi ja noin puolet joen uomasta virtaa vielä ilman jääkantta. Kuortaneenjärven lähtövirtaaman pienentyminen helpottanee tilannetta lähipäivinä. Kuortaneenjärven säännöstelypadon yläpuolelta poistettiin viikonlopulla hyydettä ja jäitä kaivinkoneella. Myös Lapuanjoella toivotaan jääkannen pikaista muodostumista, jotta hyydetilanne ei pahenisi.  Seinäjoella hyyde on nostanut veden pintaa mm. Holmanperällä.

Hyyteet ovat haitanneet myös useiden alueen vesivoimalaitosten toimintaa viime aikoina.

Uutiset
Kommentointi on suljettu