Muoviroskan kulkeutumista Itämereen ryhdytään selvittämään

helmi 08, 2016

Kaikesta mereen päätyvästä roskasta arviolta jopa 80 prosenttia on peräisin mantereelta, ja tästä määrästä suurin osa on muoviroskaa. BLASTIC on Itämerta ympäröivien maiden uusi yhteinen EU-hanke, jossa selvitetään mistä lähteistä ja mitä reittejä pitkin roskat ajautuvat kaupungeista Itämereen. Pidä Saaristo Siistinä ry on mukana johtamassa projektin viestintää.

BLASTIC-hankkeen tavoitteena on kartoittaa jo olemassa olevaa tietoa meriroskan vaikutuksista ja löytää uusia keinoja kerätä lisää tietoa erityisesti muovisen meriroskan lähteistä ja kulkureiteistä. Hankkeessa kootaan sähköinen tietopankki muun muassa kustannustehokkaista seurantamenetelmistä roskaantumisen vähentämiseksi.

– Merenhoitosuunnittelussa on jo pitkään kaivattu tietoa jokivesien mukana kulkevasta roskasta. BLASTIC kehittää erityisesti tämän tyyppisen tiedon keruuseen soveltuvaa seurantamenetelmää. SYKE on mukana kokoamassa jo olemassa olevaa tietoa hankkeen sidosryhmien ja tutkijoiden käyttöön, kuvailee erikoistutkija Outi Setälä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE).

Itämerta ympäröivät kaupungit ovat projektissa tärkeässä roolissa, ja Turku tulee toimimaan Suomen pilottialueena. Turussa tutkitaan muun muassa Aurajoen osuutta kulkeutumisreittinä Itämeren roskaantumiseen.

– Hankkeen avulla pyritään tarjoamaan kansalaisille ja kunnille sekä muille paikallisille toimijoille tietoa alati kasvavasta vesistöjen roskaantumisongelmasta ja jakamaan ohjeistuksia, jotta roskaantumisreitit saataisiin estettyä jo niiden alkulähteillä, summaa Turun kaupungin vs. ympäristönsuojelusuunnittelija Pekka Salminen.

Projektin päätteeksi koko Itämeren alue saa käyttöönsä kattavan ja konkreettisen toimenpideohjeistuksen muoviroskan kartoittamiseen ja ehkäisyyn.

– Yhdistyksessämme on toteutettu rantojen roskaantumisen seurantaa jo joitakin vuosia. Näemme tärkeäksi välittää tietoa jokien ja sitä kautta Itämeren roskaantumisesta, kertoo Pidä Saaristo Siistinä ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi.

Projektin pääpartnerina toimii Håll Sverige Rent Ruotsista. Yhteistyöpartnereina ovat SYKEn ja Turun kaupungin lisäksi, IVL Svenska Miljöinstitutet, Foundation for Environmental Education (FEE) Latvia, Tallinnan kaupunki ja Stockholm Environment Institute (SEI) Tallinn Centre.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu