Kiina ja EU vahvistavat yhteistyötä vesiturvallisuuden parantamiseksi

syys 26, 2017

Kiina, Euroopan komissio ja useat Euroopan unionin valtiot allekirjoittivat 21.9. Turussa Deklaraation EU:n ja Kiinan vesiyhteistyön syventämiseksi. Tavoitteena on rakentaa yhdessä kestävää kehitystä sekä parantaa vesiturvallisuutta. Lisäksi Kiina ja EU:n komissio allekirjoittivat yhteisymmärryspöytäkirjan vesipolitiikkadialogin perustamisesta.

Vesikysymysten ratkaiseminen on keskeisellä sijalla YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa, joihin pyritään vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteita on yhteensä 17 ja yksi niistä on varmistaa puhdas vesi ja sanitaatio kaikille. Vesiturvallisuus on olennaista myös muiden tavoitteiden toteuttamisessa.

– Suomalaiselle vesiosaamiselle on kysyntää Kiinassa niin vesiensuojelussa kuin pato- ja tulvariskien hallinnassakin. Suomalaiset yritykset ovat myyneet laitteita esimerkiksi jätevesilietteen käsittelyyn ja patojen turvallisuuden tarkkailuun. Yhteistyötä tehdään myös Kiinan kolmanneksi suurimman järven eli Taihujärven tilan parantamiseksi. Työ alkoi tutkimuksella vuonna 2012 ja jatkuu nyt käytännön toimin osana maa- ja metsätalousministeriön ja Kiinan vesivaraministeriön yhteisymmärryspöytäkirjan toimeenpanoa. Järvi toimii usean suurkaupungin, kuten Shanghain, juomaveden lähteenä. Suomalainen julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyömalli vesistökunnostuksissa ja onnistuneet käytännön kokemukset kuten Lahden Vesijärven ja Säkylän Pyhäjärven kunnostus toimivat kannustavina esimerkkeinä, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kertoo.

Vedellä on keskeinen asema myös kiertotaloudessa. Muun muassa tähän liittyvistä liiketoimintamahdollisuuksista keskusteltiin kokouksen bisnesosuudessa. Kokouksen yhteydessä järjestettiin mittava matchmaking-tapahtuma, jossa yli 130 kiinalaista ja eurooppalaista yritystä etsi uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Tapahtuma, jossa Turku-deklaraatio allekirjoitettiin, CEWP:n (China-Europe Water Platform) korkean tason vuosikokous. Paikalla oli lähes 400 vierasta yli 20 eri maasta. CEWP on Euroopan unionin ja Kiinan välinen vesialan hallinnon, tutkimuksen ja yritysten yhteistyöverkosto.

Suomi osallistuu aktiivisesti CEWP:n toimintaan. Maa- ja metsätalousministeriö johtaa Euroopan ja Kiinan välisen vesiyhteistyön Euroopan sihteeristöä vuosina 2018–2019. Kiinassa vastuuorganisaationa on vesivaraministeriö. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä tapasi Kiinan vesivaraministeri Chen Lein ja ministerit keskustelivat kahdenvälisen yhteistyön kehittämisestä ja näkivät siinä paljon mahdollisuuksia useissa erilaisissa aiheissa, jotka ulottuvat vesihuollosta ja vesiensuojelusta patoturvallisuuteen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen saakka.

Suomalaisministerien lisäksi paikalla olivat Kiinan vesiministeri Chen Lei, Viron ympäristöministeri Siim Kiisler, Ruotsin ympäristöministeri Karolina Skog sekä EU:n ympäristökomissaari Karmenu Vella.

Tapahtuman järjestivät maa- ja metsätalousministeriö, Kiinan vesivaraministeriö sekä EU:n komissio yhteistyössä Suomen ulkoasiainministeriön, ympäristöministeriön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Turun kaupungin, Varsinais-Suomen liiton, Satakuntaliiton, LOURA-vesiverkoston kanssa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu