HSY:n Ravita-hanke ja Sortti-asemat palkittiin SITRA:n kiertotalouskilpailussa

huhti 10, 2018

HSY:n kehittämä ravinteiden talteenottomenetelmä Ravita, jossa fosfori kerätään talteen suoraan jätevedestä, on voittanut SITRA:n Kuntien kiertotalouden kiinnostavimmat teot -kilpailussa osa-alueen Jätehuolto ja kierrätys. HSY:n Sortti-asemat saivat kunniamaininnan samassa kilpailussa sarjassa Rakentaminen&infra

Kilpailun kriteereinä olivat ratkaisun skaalautuvuus, talous-, ympäristö ja hyvinvointihyötyjen todennettavuus, ratkaisun kiinnostavuus ja vaikutus kiertotalouden edistämiseen.

– Tällainen huomionosoitus on palkinto vuosien määrätietoisesta työstämme kiertotalouden eteen, iloitsee HSY:n toimitusjohtaja Raimo Inkinen. Ravita avaa uusia mahdollisuuksia fosforin ja jopa typen talteen ottamiseksi jätevedestä ja niiden hyödyntämiseksi esimerkiksi lannoitteena. Uusien Sortti-asemien rakentamisessa Jorvakseen ja Ruskeasantaan taas olemme minimoineet ympäristövaikutuksia ja edistäneet kiertotaloutta muun muassa hyödyntämällä uusiomateriaaleja, hän jatkaa.

Ravinteet talteen suoraan jätevedestä lannoitteeksi

Ravita-prosessissa fosfori otetaan talteen fosforihappona. Se mahdollistaa fosforin hyödyntämisen laajasti erilaisissa teollisuusprosesseissa sekä lannoitetuotannossa. Menetelmä on tuotekehitysvaiheessa ja tulee soveltumaan erilaisille jätevedenpuhdistamoille.

Fosforin talteenottoon voidaan myös yhdistää typen talteenotto. Silloin lopputuotteena syntyy ammoniumfosfaattia, joka soveltuisi sellaisenaan typpi-fosforilannoitteeksi. Koska Ravita-prosessi on skaalautuva, se voitaisiin toteuttaa erikokoisilla ja -tasoisilla puhdistamoilla, myös osaprosessina.

Kehitystyön seuraava askel on fosforin talteenoton kokeilulaitoksen rakentaminen Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle vuoden 2018 aikana. Tuotantoa testataan pienessä mittakaavassa, jossa prosessin toimintaa voidaan helposti säätää ja tehdä prosessikehityksen edellyttämää tutkimusta. Testien perusteella voidaan tehdä tarkempia kustannushyötylaskelmia. Kokeilulaitoksen toteuttaminen on valittu keväällä 2017 Suomen hallituksen kärkihankkeeksi ja kehitystyötä on rahoitettu ympäristöministeriön RAKI-ohjelman kautta vuodesta 2014 alkaen.

Sortti-asemat tehostavat kierrätystä

Nykyaikaisilla ja ympäristöystävällisillä Sortti-asemilla pystytään vastaamaan pääkaupunkiseudun asukkaiden ja yritysten kasvavaan jätteiden vastaanottopalvelujen tarpeeseen. Kattavalla Sortti-asemaverkostolla turvataan kuntien velvoitteet järjestää alueellisia jätteen vastaanottopaikkoja. Näin edesautetaan kuntia saavuttamaan niille asetettuja korkeita kierrätysastetavoitteita sekä turvataan jätteiden päätyminen asianmukaiseen käsittelyyn.

Lisätietoa Ravitasta: hsy.fi/ravita

Lisätietoa Sortti-asemista: hsy.fi/sorttiasemat

Uutiset
Kommentointi on suljettu