Uudenlainen biohiiltä hyödyntävä hulevesien käsittelyjärjestelmä otetaan käyttöön Mikkelissä

kesä 03, 2019

Etelä-Savossa Mikkelissä on toteutettu pitkäjänteisesti sekä vesiosaamisen että biohiileen liittyvää tutkimus- ja kehittämistyötä. Näitä osaamisalueita on yhdistetty Mikkelin Pitkäjärveen päätyvien hulevesien laatua parantavan hulevesien käsittelyjärjestelmän toteutuksessa. Järjestelmän rakentaminen aloitettiin vuoden 2018 lopulla ja järjestelmä valmistui toukokuussa.

Investointi suunniteltiin Mikkelin kaupungin ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksein Oy:n koordinoimana. Suunnitteluvaiheessa alueen yritykset ja tutkimustoimijat saattoivat kertoa tarpeistaan.

Investoinnin ensisijainen tavoite on parantaa Pitkäjärveen päätyvien hulevesien laatua, mutta samalla on pystytty ottamaan mukaan seudun kärkiosaamisalueisiin liittyvät kehittämismahdollisuudet”, toteaa Mikkelin kaupungin edustajana järjestelmän käyttöönoton 4.6.2019 suorittava konserni- ja elinvoimajaoston puheenjohtaja Olli Marjalaakso.

Hulevesien käsittelyjärjestelmässä on useita rinnakkaisia suodatinyksiköitä, mikä mahdollistaa erilaisten uusien suodatinratkaisuiden testauksen ja vertailun. Puhdistustuloksen optimoimiseksi ja varmistamiseksi järjestelmässä hyödynnetään myös muita vedenkäsittelymenetelmiä, kuten laskeuttamista. Järjestelmä varustetaan jatkuvatoimisella mittaus- ja monitorointijärjestelmällä, jolla voidaan todentaa biohiilisuodatuksen toimintaa. Monitorointijärjestelmän rakentaminen toteutetaan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) toimesta vuoden 2019 aikana.

Etelä-Savon ELY-keskus on myöntänyt tukea Euroopan aluekehitysrahastosta järjestelmän rakentamiseen ja monitoroinnin toteuttamiseen. Käsittelyjärjestelmän tarjoamien tutkimus- ja testausmahdollisuuksien uskotaan herättävän myös kansainvälistä kiinnostusta.

”Pitkäjärvelle toteutettu ympäristö tarjoaa meille konkreettisia mahdollisuuksia käytännön tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajentamiseen ympäristöturvallisuuden alalla. Monitorointijärjestelmän avulla pystymme palvelemaan yrityksiä uusien suodatinmateriaalien kehittämisessä sekä hyödyntämään ympäristöä muun muassa kansainvälisissä tutkimushankkeissa”, toteaa tutkimuspäällikkö Hanne Soininen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta.

Biohiili on yksi mielenkiintoisimmaksi arvioitu uusi sovellus hulevesien käsittelyssä. Pitkäjärven hulevesien käsittelyjärjestelmä kytkeytyy osaksi Mikkelin EcoSairilan vihreän teollisuuden keskittymää ja Sinisen biotalouden osaamiskeskusta, joiden ympärille ollaan rakentamassa laajempaa valtakunnallista kärkeä edustavaa vesiosaamisen tutkimus-, tuotekehitys- ja pilotointiympäristöä. Alueen rakenne ja tuotekehitysympäristöt edistävät suomalaista vesiosaamista ja vesiliiketoiminnan kehittymistä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu