Vesihuoltoa rakennettaessa kaivamaton menetelmä voi korvata kadun aukikaivun yhä useammin

joulu 02, 2020

Kasvavan kaupunkiympäristön entistä haastavammat saneerauskohteet ajavat etsimään uusia tekniikoita vesihuoltoon. Kaivamattomia menetelmiä käytetään Suomessa jonkin verran, mutta kaikkia menetelmiä ei vielä osata hyödyntää. Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tehnyt markkinakartoitusta kaivamattomien menetelmien käytön lisäämiseksi Suomessa.

Kaivamattomalla tekniikalla tarkoitetaan menetelmiä, joissa ei tehdä perinteistä kaivantoa maahan, kun halutaan rakentaa uutta tai korjata vanhaa maanalaista rakennetta. HSY:ssä vesihuoltoverkostojen saneeraamisessa ja rakentamisessa pyritään lisäämään vaihtoehtoja perinteisten kadun auki kaivavien tapojen rinnalle. Seuraavien vuosien aikana pystytään toivottavasti tuomaan uusia menetelmiä myös Suomen markkinoille. Samalla tavoitteena on myös oman osaamisen kehittäminen kaivamattomien menetelmien käytöstä.

– Kaivamattomien menetelmien hyödyntäminen voisi tuoda monessa tapauksessa selviä etuja. Vesihuoltoverkoston saneeraukset varsinkin kaupunkiympäristössä aiheuttavat näkyvää häiriötä alueella liikkuville sekä alueen asukkaille ja yrityksille. Hyödyntämällä kaivamattomia menetelmiä näitä vaikutuksia voidaan pienentää, yksikön päällikkö Ilpo Korhonen toteaa. Lisäksi kaivamattomilla menetelmillä on mahdollista säästää aikaa ja parhaassa tapauksessa myös rahaa, Korhonen jatkaa.

HSY:n järjestämän markkinakartoituksen avulla on pyritty selvittämään mahdollisuuksia kasvattaa kaivamattomien menetelmien käyttöä Suomessa. Pyrkimyksenä on saada Suomeen tekijöitä sellaisille uusille menetelmille, joita täällä ei vielä ole ollut käytössä laajemmin. Kartoitukseen osallistui yrityksiä sekä muualta Euroopasta että Suomesta.

– Oli hyvä kuulla, että osallistujilla oli selvästi halua tulla myös Suomen markkinoille, kertoo osastonjohtaja Kia Aksela. Suomessa ei vielä ole kaikilta osin käytettävissä riittävää osaamista, menetelmien tuntemusta tai tietämystä riskien hallinnasta. Muualla Euroopassa erilaiset menetelmät ovat olleet käytössä jo pitkään ja sieltä löytyy tällaisissa projekteissa tarvittavaa osaamista ja kalustoa, Aksela valottaa.

Sen lisäksi, että kaivamattomalla menetelmällä voidaan vähentää häiriöitä, säästää aikaa ja pienentää kustannuksia, saadaan myös työmaa turvallisemmaksi ja vähennetään sen ympäristöhaittoja, kuten hiilidioksidipäästöjä. Kaivamattomien menetelmien avulla voidaan silti saavuttaa elinkaareltaan vähintään yhtä hyvä lopputulos kuin aukikaivamalla kunhan osataan valita oikea menetelmä.

HSY:n tavoitteena on jatkaa kaivamattomien menetelmien käyttöönoton selvittämistä ja löytää lähitulevaisuuden projekteihin yhteistyökumppaneita, jotka pystyvät tekemään kohteita Suomessa erilaisilla kaivamattomilla menetelmillä korkeat laatutavoitteet saavuttaen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu