Vesilaitosyhdistys julkaisi uuden strategian

tammi 10, 2021

Vesilaitosyhdistyksen strategia vuosille 2021-2030 on valmistunut. Uusi strategia katsoo tulevaisuuden haasteita ja tavoitteita yhdistyksen ja vesihuoltolaitosten lisäksi laajemmin myös koko vesihuoltoalan näkökulmasta. Strategia tukee osaltaan myös käynnistyvän Kansallisen vesihuoltouudistuksen tavoitteita.

Strategian visio vuoteen 2030 on Maailman toimivin vesihuolto. Vision saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi on muodostettu kuusi strategista tavoitetta, joita arvioidaan muutaman vuoden välein. Strategiset tavoitteet ovat:

  • Toimintaedellytykset on turvattu
  • Toiminnan merkityksellisyys on tunnistettu yhteiskunnassa
  • Ala on vetovoimainen
  • Ala on bio- ja kiertotalouden sekä kestävän kehityksen edelläkävijä
  • Asiakaskokemus ohjaa toiminnan kehittämistä
  • Ala uudistuu toimijoiden laajalla yhteistyöllä

Strategian tiekartta vuosille 2021-2030 esittää kunkin kuuden strategisen tavoitteen osalta välitavoitteita ja toimenpiteitä, jotka jakautuvat aikaväleille 2021-2023, 2024-2027 ja 2028-2030. Tiekarttaa arvioidaan muutaman vuoden välein ja lähivuosien tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit esitetään tarkemmin toimintasuunnitelmissa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu