Stora Enso ja Gasum edistävät kiertotaloutta yhdessä ottamalla käyttöön biokaasulaitoksen Ruotsissa

huhti 28, 2021

Stora Enson Nymöllan tehtaalla Ruotsissa on otettu käyttöön biokaasulaitos, joka tuottaa prosessivedestä nesteytettyä biokaasua (LBG). Kyseessä on Stora Enson ja Gasumin yhteistyöprojekti.

Energiayhtiö Gasum on rakentanut Stora Enson Ruotsissa sijaitsevalle Nymöllan paperitehtaalle biokaasulaitoksen. Kummankin yhtiön tavoitteena on edistää siirtymää kohti hiilineutraaliutta. Rakennustyöt on nyt saatu päätökseen, ja laitos on valmis aloittamaan biokaasun tuotannon.

”Vastuullinen toiminta ja resurssitehokkuus ovat liiketoimintamme ytimessä. Tämä projekti on hyvä esimerkki siitä, miten pystymme sekä saavuttamaan omat tavoitteemme että auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteensa käyttämällä tuotteitamme. Pyrimme aina löytämään innovatiivisimmat, kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut. Tämä edellyttää yhteistyötä samalla tavoin ajattelevien yritysten, kuten Gasumin, kanssa. Projekti on ollut käynnissä kolme vuotta, ja on hienoa päästä nyt avaamaan laitos virallisesti”, sanoo Stora Enson Paper-divisioonan johtaja Kati ter Horst.

”Tämän uraauurtavaan hankkeen lähtökohtana oli yhteinen kiinnostus hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen ja jätteiden hyötykäyttöön. Tuloksena on laitos, joka pystyy tuottamaan vuosittain 75–80 GWh nesteytettyä biokaasua, eli määrän, joka vastaa jopa 200 kuorma-auton vuotuista polttoaineenkulutusta. Puhtaammille polttoaineille ja kuljetuksille on valtavasti kysyntää. Laitoksen rakentamisen ja avaamisen myötä biokaasua voidaan tuottaa teollisessa mittakaavassa ja vastata meriliikenteen, raskaan liikenteen ja muiden teollisten toimijoiden tarpeisiin niiden hilijalanjäljen pienentämiseksi”, sanoo Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen.

Nesteytetty biokaasu on merkittävä raskaiden ajoneuvojen uusiutuva polttoaine. Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia eikä aiheuta lainkaan rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä, toisin kuin fossiiliset polttoaineet. Käyttämällä paperitehtaan prosessissa käytettävää vettä uudestaan ja erottamalla vedessä olevan orgaanisen aineksen yhtiöt ottavat askeleen kohti kiertotaloutta.

Ainutlaatuinen yhteistyö tuo molemminpuolisia hyötyjä

Yhteistyöprojekti oli Ruotsissa ensimmäinen laatuaan. Se käynnistyi joulukuussa 2017 Gasumin ruotsalaisen tytäryhtiön ilmoitettua, että sille oli myönnetty Klimatklivet-ohjelmasta valtion tukea biokaasun tuottamiseen, jalostamiseen ja nesteyttämiseen tehtaan prosessissa käytetystä vedestä. Tukea täydennettiin sekä Gasumin että Stora Enson investoinneilla.

Kumppanuus hyödyttää kumpaakin yritystä ainutlaatuisella tavalla. Gasum pystyy tarjoamaan nesteytettyä biokaasua huoltoasemillaan raskaan liikenteen ajoneuvoihin Pohjoismaissa vähäpäästöisen liikenteen kysynnän kasvaessa.

Myös Stora Enso hyötyy prosessiveden kierrätyksestä Nymöllan tehtaalla. Tehtaan vuosittainen tuotantokapasiteetti on 340 000 tonnia sellua ja 485 000 tonnia puuvapaata päällystämätöntä paperia (WFU) toimistokäyttöön. Jatkossa se pystyy kierrättämään prosessissa käytettyä vettä uusiutuvan energian lähteenä. Gasum jalostaa tehtaan prosessiveden kierrättämällä sen biokaasureaktorien kautta ja hajottamalla sen sisältämän orgaanisen aineksen biokaasuksi Jätevedenpuhdistamon kuormitus vähenee huomattavasti, ja Stora Enso parantaa teollisen toimintansa  vastuullisuutta sitoumuksensa mukaisesti.

Uutiset
Kommentointi on suljettu