EU:n sinisen talouden toimintaohjelma tähtää merellisen ympäristön suojeluun ja kestävään käyttöön

touko 24, 2021

Euroopan komissio julkaisi 17. toukokuuta tiedonannon kestävän sinisen talouden edistämiseksi EU:ssa. Tiedonannossa esitetään siniselle taloudelle yksityiskohtainen toimintaohjelma.

Kestävä sininen talous on osa laajempaa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa, joka on olennaisen tärkeä Euroopan tulevaisuuden kannalta. Onnistunut vihreän kehitys edellyttää sitä, että valtamerten ja merten tila on hyvä.

Sinisen talouden keskeisiä sektoreita ovat meriteollisuus, merenkulku, satamatoiminnot, kalastus, vesiviljely ja rannikkomatkailu. Näillä sinisen talouden perinteisillä aloilla on EU:ssa vuoden 2020 raportin mukaan 4,5 miljoonaa suoraa työpaikkaa ja niiden liikevaihto on yli 650 miljardia euroa.

Suomessa pelkästään meriklusterilla, joka koostuu meriteollisuudesta, merenkulusta ja satamista, oli vuonna 2019 lähes 15 miljardin euron liikevaihto ja se työllisti lähes 50 000 henkilöä. Kestävä sininen talous ja sen perusajatus ilmastoneutraaliudesta ja saasteettomuudesta tarjoaa Suomelle merkittäviä taloudellisia mahdollisuuksia, mutta tukee myös Suomen tavoitteita Itämeren ja maailman merien tilan parantamiseksi.

Toimintaohjelman keskeiset osa-alueet ovat: Ilmastoneutraalius ja saasteettomuus, kiertotalous ja saastumisen vähentäminen, biodiversiteetti ja luontoon investoiminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja rannikkoalueiden selviytymiskyky, kestävä elintarviketuotanto ja merialueiden parempi hallinto.

Kestävän sinisen talouden rahoittaminen on keskeinen työkalu ohjelman toteuttamisessa. Euroopan komissio ja Euroopan investointipankki ja -rahasto lisäävät yhteistyötään kestävän sinisen talouden alalla ja sitä tuetaan uudesta Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta ja BlueInvest-rahastosta. Siirtymää tuetaan myös muista EU:n ohjelmista, kuten Horisontti Eurooppa -tutkimusohjelmasta.

Sininen talous viittaa yleisesti ottaen mereen perustuviin elinkeinoihin, jota kutsutaan myös meritaloudeksi.

Uutiset
Kommentointi on suljettu