Kasviplanktonin kevätkukinta huipussaan Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla

touko 19, 2021

Tutkimusalus Aranda teki vuotuisen kevätseurantamatkan Itämerelle 20.–30. huhtikuuta. Seurantamatkan aikana kasviplanktonin kevätkukinta oli jo huipussaan Suomenlahdella. Keväällä kasviplanktonin määrä on meressä suurimmillaan, vaikka ilmiö usein jääkin huomiotta.

Tutkimusalus Arandan vuotuiset seurantamatkat ovat osa Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemää säännöllistä Itämeren tilan seurantaa. Keväällä 20.–30.4.2021 tehty seurantamatka kattoi Suomenlahden, Itämeren pääaltaan pohjoisosan, Ahvenanmeren, Saaristomeren ja Selkämeren. Matkan aikana havainnoitiin kasviplanktonin määrää ja koostumusta, ravinteiden ja hapen määrää merivedessä sekä veden lämpötilaa, suolapitoisuutta ja happamuutta. Ne kaikki kertovat Itämeren tilasta.

”Havaintojen avulla voimme ymmärtää muutoksia, joita Itämeressä tapahtuu muun muassa rehevöitymisen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksesta. Esimerkiksi lämpeneminen aiheuttaa huomattavia muutoksia ympäristössä, kun talvisaikainen jääpeite heikkenee ja pintavesi lämpenee keväisin aiempaa nopeammin. On vielä epäselvää, miten tämä kokonaisuudessaan vaikuttaa kasviplanktoniin, mutta näyttää siltä, että kasviplanktonin kevätkukinta alkaa aiemmin ja yhteisön lajirakenne muuttuu”, matkanjohtajana toiminut erikoistutkija Kristian Spilling SYKEstä kertoo.

Huhtikuun lopussa tehdyn seurantamatkan aikana kasviplanktonin määrä Suomenlahdella vaihteli huomattavasti eri alueilla. Määrä oli suurimmillaan Helsingin edustalla, Suomenlahden itäisemmissä osissa kasviplanktonia oli vähemmän, ja pienimmillään määrä oli läntisimmissä mittauspaikoissa Hangon edustalla.

”Kasviplanktonin määrän suuri vaihtelu näinkin pienellä alueella johtuu hydrodynamiikasta, eli veden liikkeistä ja sekoittumisesta”, Kristian Spilling sanoo.

Myös Itämeren pääaltaalla kasviplanktonin kevätkukinnan huippu alkoi huhtikuun lopulla olla käsillä. Ahvenanmerellä ja Selkämerellä pintavedessä oli edelleen suhteellisen paljon ravinteita ja kevätkukinta oli vasta alkamassa. Yleensä Ahvenanmerellä ja Selkämerellä kevätkukinta tapahtuu pari viikkoa myöhemmin ja ajoittuu toukokuun puoleen väliin.

Keväällä kasviplanktonin määrä on runsaimmillaan

Kasviplanktonin määrä on runsaimmillaan kevätkukinnan aikaan. Kukinta-termillä tarkoitetaan tilannetta, jossa meren ulappa-alueiden perustuotannosta vastaavan kasviplanktonin biomassa on poikkeuksellisen suuri. Talven jäljiltä meressä on paljon ravinteita ja kun valon määrä keväällä lisääntyy, kasviplanktontuotanto pääsee vauhtiin. Keväällä kasviplanktonia voi olla vedessä moninkertaisesti verrattuna kesään ja sen aikaisiin helposti havaittaviin sinileväkukintoihin. Kasviplanktonin kevätkukinta on silti suurelle yleisölle tuntematon ilmiö, jota harva edes huomaa.

”Tähän on monta syytä. Ensinnäkin kevätkukinnassa valtalajeina ovat piilevät ja panssarisiimalevät, eivätkä ne muodosta yhtä selvästi näkyviä ja epämiellyttäviä veden pintakerrokseen nousevia leväkukintoja tai -lauttoja kuin sinilevät. Toisekseen kevätkukinnasta ei ole sinilevien tapaan haittaa ihmisten terveydelle. Lisäksi keväällä vedet ovat edelleen kylmiä, eivätkä ihmiset vielä vietä vapaa-aikaansa rannoilla ja merellä kuten kesällä. Niinpä merivettä ruskeaksi värjäävä kevätkukinta jää useimmilta huomaamatta. Kalastajat voivat kyllä huomata ilmiön verkkojen limoittumisena”, kertoo erikoistutkija Sirpa Lehtinen SYKEstä. Lehtinen koordinoi Suomen merenhoitoon kuuluvaa kasviplanktonseurantaa Itämerellä.

Kun kasviplankton on kuluttanut suurimman osan pintaveden sisältämistä ravinteista, pääosa siitä painuu pohjaan. Jos kasviplanktonmassaa on hyvin paljon, se voi aiheuttaa ongelmia. Planktonmassaa hajottavat bakteerit kuluttavat happea, ja happi voi loppua pohjan läheltä kokonaan. Hapettomalla pohjalla sedimenttiin sitoutunut fosfori alkaa vapautua veteen, mikä kiihdyttää rehevöitymistä edelleen.

Arandan talviseurantamatkalla tammikuussa 2021 Itämerellä mitattiin paikoin ennätyksellisen korkeita lämpötiloja. Huhtikuussa pintaveden lämpötila oli merialueilla ajankohtaan nähden normaaleissa lukemissa, mutta syvänteissä vesi oli edelleen tavanomaista lämpimämpää. Suomenlahdella syvänteistä mitattiin +6 asteen lämpötiloja. Tällaiset lämpötilat eivät ole Suomenlahdella ennätyksellisiä, mutta kylläkin mittaushistorian lämpimimpien joukossa. Myös Itämeren pääaltaan pohjoisosan syvänteissä vesi oli ajankohtaan nähden lämmintä, joissakin mittauspisteissä syväveden lämpötila lähenteli +7 astetta. Tammikuun seurantamatkan lämpöennätys mitattiin Ahvenanmerellä. Huhtikuussa samaisen paikan lämpötila olivat normaalilukemissa (+3,6 astetta 286 metrin syvyydessä). Muutos Ahvenanmeren syväveden lämpötilassa johtuu vesimassojen liikkeistä.

Uusia genetiikkaan perustuvia seurantamenetelmiä kokeillaan

Arandan seurantamatkalla kerättiin tällä kertaa rutiiniseurantanäytteiden lisäksi näytteitä myös kasviplanktonin geneettisiä analyysejä varten.

”Testaamme nyt ensimmäistä kertaa DNA-viivakoodausmenetelmän käyttöä osana Suomen merenhoidon kasviplanktonseurantaa. Tulosten perusteella saamme käsityksen siitä, millaista lisätietoa voimme geneettisten menetelmien avulla saada ulapan perustuottajien monimuotoisuudesta, vaikka tiedämmekin, että vielä tällä hetkellä kasviplanktonin geneettisiä vertailuaineistoja on vain varsin rajallisesti saatavilla pohjoisen Itämeren lajistosta”, kertoo erikoistutkija Sirpa Lehtinen.

DNA-viivakoodausmenetelmän käytön testausta rahoittaa ympäristöministeriö. Kasviplanktonin lisäksi myös bakteeriyhteisöstä kerättiin geneettiset näytteet, jotka analysoidaan SYKEn eDNA-siemenrahahankkeessa.

Satelliittikuvat apuna meriseurannassa

Tutkimusalus Arandalla tehtävän seurantatyön lisäksi SYKE tuottaa tietoa Itämeren tilasta myös satelliittihavaintojen avulla. Satelliittihavaintoihin perustuva tieto on avoimesti saatavilla TARKKA-palvelussa (Linkki TARKKA-palveluun) ja Itämeri.fi-verkkopalvelussa (Linkki Itämeri.fi-palveluun). Veden laatua ja pintaveden lämpötilaa koskevat satelliittihavainnot julkaistaan TARKKA palvelussa päivittäin, mikäli pilvisyys ei ole esteenä. Itämeri.fi-verkkopalvelu tarjoaa lisäksi myös tietoa erilaisista meren tilaa koskevista mittauksista aikasarjoina.

Uutiset
Kommentointi on suljettu