Eduskunta hyväksyi kansalaisaloitteen vesihuollon yksityistämisen estämiseksi

syys 09, 2021

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 8. syyskuuta kansalaisaloitteeseen KAA 2/2020 vp sisältyvän ehdotuksen maa- ja metsätalousvaliokunnan mietinnön mukaisena.

Eduskunta edellyttää, valtioneuvosto ryhtyy mahdollisimman ripeästi toimenpiteisiin sellaisen lainsäädännön valmistelemiseksi, jolla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen säilyminen kuntien omistuksessa ja määräysvallassa.

Eduskunta hyväksyi lisäksi valiokunnan mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Sen mukaan eduskunta edellyttää, että valmisteltaessa kansalaisaloitteessa tarkoitettua sääntelyä osana vesihuoltolainsäädännön uudistusta hallitus selvittää laajasti eri sääntelyvaihtoehtoja ja kiinnittää erityistä huomiota sääntelyn suhteeseen kunnalliseen itsehallintoon sekä perus- ja ihmisoikeuksista seuraaviin vaatimuksiin ja antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle selvityksen vesihuoltolainsäädännön uudistuksen etenemisestä vuoden 2022 loppuun mennessä.
Uutiset
Kommentointi on suljettu