Vesitalous-lehdessä uudistuksia, Minna Maasilta päätoimittajaksi

marras 30, 2021

Vesitalouden päätoimittaja vaihtuu ja lehden voi tilata myös digitaalisena näköispainoksena vuoden 2022 alusta.

Vesitalous-lehteä vuodesta 1998 luotsannut Timo Maasilta jättää päätoimittajan tehtävät ja päätoimittajuus siirtyy vuoden 2022 alusta Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtajalle, Minna Maasillalle. Timo Maasilta kirjoitti lehdessä 5/1998 uuden päätoimittajan puheenvuoron, jossa hän kertoi lehden tulevaisuudesta mm. näillä sanoin: ”Tulevaisuudessa tulemme varmasti pitämään kiinni siitä arvokkaasta perinnöstä, joka lehdellä on, kuitenkin vastaamalla myös niihin haasteisiin, joita muuttuva ympäristö tuo tullessaan.” Voin itsekin allekirjoittaa tämän täysin.

Vuodesta 1960 lähtien julkaistulla Vesitalous-lehdellä on arvostettu asemansa suomalaisten ammattilehtien joukossa. Historiaa on, mutta uudistuakin pitää, jotta lehti pysyy edelleen mielenkiintoisena alan ammattilaisille ja muille vesialasta kiinnostuneille.

Edellisen kerran päätoimittajan vaihtuessa lehdestä tuli värillinen ja mukaan tulivat teemanumerot. Edelleen jokaisella lehdellä on oma teemansa, yksi tai useampi artikkeli teeman ulkopuolelta sekä ajankohtaisia uutisia. Olen erityisen iloinen, että lehdellä on joukko vakituisia ja vaihtuvia tekijöitä, jotka kehittävät lehteä entistä paremmaksi ja tuovat joka lehdessä uusia näkökulmia vesialaan. Kiitos teille toimituskunta ja kirjoittajat sekä tietenkin myös lukijat – teidän ansiostanne lehdellä on historia, johon nojata, ja tulevaisuus, jonne katsoa.

Ensimmäisessä kappaleessa mainittu muuttuva ympäristö on tuonut digitaaliset työvälineet ja etätyön arkipäiväisiksi. Vesitalous-lehteä on tähän mennessä voinut tilata vain paperiversiona, mutta vuoden 2022 alusta alkaen lehti on tilattavissa myös verkosta digitaalisena näköispainoksena joko irtonumeroina tai vuosikertoina. Lehden digitaalinen arkisto jää toistaiseksi lehden kotisivuille.

Minna Maasilta

päätoimittaja, Vesitalous

minna.maasilta@mvtt.fi

Uutiset
Kommentointi on suljettu