HSY: Asukkaiden luotto HSY:n vesihuollon toimintavarmuuteen ja veden laatuun on korkealla

elo 30, 2022

Pääkaupunkiseudun asukkaat ovat tyytyväisiä vesihuollon palveluihin, kertovat Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vuoden 2022 asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset.

Asukkaat kokevat veden laadun olevan pääkaupunkiseudulla erittäin hyvällä tasolla (vastausten keskiarvo 4,4 asteikolla 1–5) ja vesihuollon toiminta- ja huoltovarmuuteen häiriötilanteissa luotetaan (4,1). Myös viemäröinnin hajuttomuus ja jätevedenpuhdistuksen tehokkuus koetaan erittäin hyvin onnistuneiksi.

HSY:n asiakkaat arvostavat toiminnan luotettavuutta ja ympäristövastuuta

Tutkimus mittasi HSY:n vesihuollon asiakkaiden tyytyväisyyttä ja selvitti asiakkaiden näkemyksiä asioinnista sekä palveluiden toimivuudesta. Tutkimuksen kokonaisarvosana vesihuollon toiminnalle oli 4,2. Asiakkaat arvostavat HSY:n toiminnassa erityisesti luotettavuutta sekä ympäristövastuullisuutta. Tutkimuksen avoimissa vastauksissa asiakkaiden yleisimmät mielikuvat HSY:stä ovat luotettava ja toimiva.

– Luotettava ja toimintavarma vesihuolto on avainasemassa jokapäiväisen elämämme sujuvuuden kannalta ja ehdoton edellytys esimerkiksi sairaaloiden ja elintarviketeollisuuden toiminnalle, kommentoi HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred. Toimivat vesihuoltopalvelut ja tehokas jätevedenpuhdistus Itämeren suojelemiseksi ovat pitkäjänteisen ja jatkuvan työn tulos, ja olen ilahtunut siitä, että pääkaupunkiseudun asukkaat arvostavat työtämme HSY:ssä, Fred jatkaa.

Tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa myös asiakkaiden suhtautumista ennakoiviin saneeraustöihin. Tutkimuksen perusteella vastaajat ovat selvästi ennakoivan saneerauksen kannalla. Enemmistö vastaajista kannatti vesi- ja viemäriverkoston kunnon ennakoivaa ylläpitoa putkirikkojen ja ylivuotojen välttämiseksi, vaikka se näkyisikin kuluttajalle myös vesilaskussa.

Tutkimus toteutettiin internetpaneelina touko-kesäkuussa 2022. Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat täysi-ikäiset asiakkaat HSY:n vesihuollon toimialueelta (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa). Tutkimus perustui 1 173 vastaukseen ja sen toteutti Innolink Research.

Suomen suurimpana vesihuollon toimijana HSY toimittaa korkealaatuista juomavettä 1,1 miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle. HSY puhdistaa myös tehokkaasti kaupunkilaisten ja teollisuuden jätevedet sekä rakentaa ja kunnostaa vesijohto- ja viemäriverkostoa.

HSY:n vesihuollon tunnuslukuja (2021):

– 96 miljoonaa kuutiota puhdistettua talousvettä
– 140 miljoonaa kuutiota puhdistettua kotitalouksien ja teollisuuden jätevettä
– noin 9 000 kilometriä vesijohtoja ja viemäreitä

Lisätietoa HSY:n vesihuollon toiminnasta: https://www.hsy.fi/vesi-ja-viemarit/nain-vesihuolto-toimii/

Uutiset
Kommentointi on suljettu