Yhteystiedot

Rekisteriseloste

Julkaisija

Ympäristöviestintä YVT Oy Annankatu 29 A 18 00100 Helsinki puh. (09) 694 0622

e-mail: tuomo.hayrynen(a)vesitalous.fi

Päätoimittaja

Minna Maasilta, dipl.ins. e-mail: minna.maasilta(a)mvtt.fi

Toimitussihteeri / ilmoitusmyynti

Tuomo Häyrynen puh. 050 5857996 e-mail: tuomo.hayrynen(a)vesitalous.fi

Toimituskunta

Hannele Kärkinen dipl.ins.

Riina Liikanen tekn. tri., vesihuoltoinsinööri, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Anna Mikola tekn. tri., työelämäprofessori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Pekka Rossi tekn.tri., apulaisprofessori, Oulun yliopisto, vesi- ja ympäristötekniikka

Annina Takala dipl.ins., Suomen Vesiyhdistys ry.

Saijariina Toivikko dipl.ins., vesiasiain päällikkö, Suomen Vesilaitosyhdistys ry.

Olli Varis tekn. tri, vesitalouden professori, Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden korkeakoulu

Erkki Vuori lääket. kir. tri., professori, emeritus, Helsingin yliopisto, oikeuslääketieteen osasto