Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen vesitutkimuksen huippuosaamiskeskuksen

maalis 09, 2010

Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista rahoitusta. Investointi jakaantuu 4 vuodelle ja se synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. Keskus työllistää vuosittain noin 200 henkilöä.

Pörssitiedote 9.3.2010 klo 7.30

Kemira Oyj ja VTT perustavat Suomeen suuren vesitutkimuksen keskuksen

Keskuksessa tehtävän tutkimuksen kokonaiskustannuksen arvioidaan olevan noin 120 milj. euroa sisältäen ulkopuolista rahoitusta. Investointi jakaantuu 4 vuodelle ja se synnyttää jatkoinvestointeja pilotti- ja demohankkeisiin. Keskus työllistää vuosittain noin 200 henkilöä.

Tutkimuskeskukseen (Center of Water Efficiency Excellence ) kootaan yhteen nykyinen suomalainen vesiosaaminen. Tavoitteena on rakentaa uutta, ainutlaatuista vesiosaamista Suomeen ja luoda ympäristöteknologia-alan yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tutkimuskeskus tukee Kemiran strategista tavoitetta tulla johtavaksi vesikemian yhtiöksi ja kasvaa kannattavasti luomalla uutta liiketoimintaa nykyisen vahvan vesiosaamisen lisäksi. Kemira järjestää aiheesta tänään 9.3. klo 10.15 tiedotustilaisuuden, jossa ovat puhumassa Kemiran toimitusjohtaja Harri Kermisen lisäksi ympäristöministeri Paula Lehtomäki, Kemiran T&K- ja teknologiajohtaja Johan Grön ja VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori.

Center of Water Efficiency Excellence:n pääkumppaneina ovat Kemira ja VTT.

”Tavoitteena on kehittää uutta teknologiaa, jonka avulla voidaan tehostaa veden käyttöä ja kierrätystä sekä luoda ympäristön kannalta kestävämpiä ja energiatehokkaampia ratkaisuja vesi-intensiiviselle teollisuudelle.

Tutkimusalueiden valinnassa yhtenä keskeisenä kriteerinä on ollut globaalien markkinoiden kasvu. Esimerkkejä tutkimusalueista ovat makean veden valmistus energia- ja kustannustehokkaasti merivedestä, jätevedenkäsittelyssä syntyvän biomassan hyödyntäminen energian- ja biopolttoaineiden tuotannossa sekä tuotteiden biohajoavuus”, sanoo Johan Grön.

”Kemira on jo nyt yksi johtavista vesikemian yhtiöistä maailmalla. Meillä on toimintaa 40 maassa, vuosikymmenien kokemus vesiteknologiasta ja kattavasti osaamista erilaisiin vedenkäsittelyn tarpeisiin. Kemiralle tämä on strateginen hanke, jossa haemme kasvua uusista tuotteista ja asiakkuuksista. Vesipula ja sen aiheuttamat ongelmat teollisuudelle ja megakaupungeille ovat globaalisti merkittävä haaste. Veden puutteesta kärsivät alueet ovat yleensä myös niitä, joissa teollisuus ja väestö kasvavat nopeimmin. Siksi paljon vettä käyttävä teollisuus etsii koko ajan tapoja tehostaa vedenkäyttöään. Suomessa veden saatavuus ei yleensä aiheuta ongelmia, mutta meillä on osaamista vesipulan tuomien haasteiden ratkomiseen. Tämä luo Kemiralle ja muille ympäristöteknologian alan yhtiöille mahdollisuuksia kasvaa”, kertoo Harri Kerminen.

”VTT:n osaaminen ja rakenne, jossa pystymme yhdistämään eri teknologioita ja asiantuntemustamme, sopii hyvin uuden ja ennakkoluulottoman ympäristö- ja vesiteknologian kehittämiseen. Uskon että huippuosaamiseen perustuvasta keskuksesta syntyville tuotteille ja osaamiselle on juuri nyt suuri kysyntä ja kasvavat maailmanlaajuiset markkinat. Toivon myös että tässä avautuu Suomelle uusi teknologiskaupallinen mahdollisuus, jossa huipputeknologiaa voidaan hyödyntää veden puhdistuksessa, kierrätyksessä, monitoroinnissa ja prosessivesien käsittelyssä”, sanoo VTT:n pääjohtaja Erkki KM Leppävuori. ”Myös Tekes haluaa olla aktiivisesti mukana tässä hankkeessa ja rakentamassa Suomeen vahvaa osaamispohjaa ja uutta liiketoimintaa kasvavan kansainvälisen ongelman ratkaisemiseksi”, toteaa Tekesin pääjohtaja Veli-Pekka Saarnivaara.

Tiedotustilaisuus

9.3. klo 10.15 alkaen, Gallery Kalhama & Piippo Contemporary, Mannerheimintie 3 B, 5. krs. Tilaisuus on suomeksi. Esitysmateriaali on saatavilla suomeksi ja englanniksi Kemiran www-sivuilla.

Lisätietoja: Anna-Kaisa Säkkinen, p. 050 387 6293.

Kemira Oyj

Päivi Antola, sijoittajasuhdepäällikkö

Lisätietoja:

Kemira Oyj

Johan Grön, T&K- ja teknologiajohtaja

Puhelin 010 862 1058

Leena Lie, viestintäjohtaja

Puhelin 040 745 7943

VTT

Kari Larjava, toimialajohtaja

Puhelin 040 500 9673

Kemira on kansainvälinen kemian yhtiö, jonka liikevaihto on 2,5 miljardia euroa.

Sen keskeisiä asiakkaita ovat runsaasti vettä kuluttavat teollisuudenalat.

Kemira tarjoaa veden laadun ja määrän hallintaratkaisuja, joilla lisätään asiakkaiden energia-, vesi- ja raaka-ainetehokkuutta. Kemiran visiona on olla johtava vesikemian yhtiö. Kemiran maaliliiketoiminnasta vastaavan Tikkurilan tavoitteena on olla markkinajohtaja kauppa- ja rakennusmaaleissa sekä tietyissä puu- ja metalliteollisuusmaaleissa valituilla markkinoilla.

www.kemira.fi <http://www.kemira.fi/>

www.vesijalanjalki.fi <http://www.vesijalanjalki.fi/>

VTT on Pohjois-Euroopan suurin soveltavaa tutkimusta tekevä organisaatio, joka tuottaa monipuolisia teknologia- ja tutkimuspalveluja sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkailleen, yrityksille ja julkiselle sektorille. VTT:n henkilöstömäärä on 2 900.

www.vtt.fi <http://www.vtt.fi/>
Link to the release (Pdf): http://hugin.info/3008/R/1391948/349665.pdf

Linkki tiedotteeseen (Pdf): http://hugin.info/3008/R/1391948/349661.pdf

Uutiset
Kommentointi on suljettu