Vesitalouteen erityisosaamista uudentyyppisellä täydennyskoulutuksella

helmi 04, 2011

Seinäjoen ammattikorkeakoulun Maa- ja metsätalouden yksikössä käynnistyy korkeakoulutetuille suunnattu maaseudun vesitalouden erityisasiantuntijuuden oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus. Koulutuksessa paneudutaan vesitalouden kehittämiskohteisiin erityisesti työssäoppimisen kautta.

Maaseudun vesitalouteen keskittyvällä täydennyskoulutuksella päivitetään vesitalouden ammattilaisten osaamista vastaamaan alan moninaisia haasteita ja vuosien varrella alalla tapahtuneita muutoksia.

”Vesi- ja jätevesiasiat tarvitsevat tulevaisuudessa lisää osaajia säännösten tiukentuessa ja vesivaroihin kohdistuvan paineen kasvaessa. Vesitalousasiantuntijat ovat lisäksi lähivuosina suurin joukoin siirtymässä eläkkeelle, jolloin tarvitaan uusia asiantuntijoita hoitamaan näitä tehtäviä. Oppia haetaan erityisesti työssäoppimisen kautta, sillä opinnot suoritetaan pääosin omalla työpaikalla oppisopimustyyppisesti”, kertoo koulutuksen suunnittelusta vastaava Essi Ulander.

Ensimmäiset korkeakoulutettujen oppisopimustyyppiset täydennyskoulutukset käynnistyivät Suomessa vuonna 2009. Nyt käynnistyvä maaseudun vesitalouden erityisasiantuntijuuden täydennyskoulutus on ensimmäinen oppisopimustyyppinen koulutus Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. Ulander kertoo, että tietopuolista opiskelua on vesitalouden täydennyskoulutuksessa noin kolmannes. Lähipäivät kokoavat yhteen asiantuntijaohjaajat sekä maaseudun vesiasioiden parissa erilaisissa tehtävissä työskenteleviä henkilöitä tarjoten hyvän mahdollisuuden päivittää tietoja sekä saada uusia virikkeitä omaan työtehtävään.  Pätevyys osoitetaan näyttönä toimivalla kehittämishankkeella.

Työnantajan kannalta oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus tarkoittaa, että koulutettavan työpanos on lähes koko vuoden mittaisen kurssin ajan työyhteisön käytettävissä. Samalla varmistetaan työntekijöiden osaamisen päivittäminen vastaamaan tämän päivän vesitalouden tarpeita. Essi Ulander muistuttaa keski-iän alalla lähestyvän eläkeikää, jonka seurauksena on tärkeää saada niin sanottu hiljainen tieto siirtymään edeltäjiltä seuraajille työpaikkaohjauksen muodossa.

Lisätietoa: www.seamk.fi/vesitalous

Artikkeli julkaistu Vesitalous 1/2011.

Uutiset
Kommentointi on suljettu