Vesihuoltolaitoksille opas varavedenjakelun järjestämiseen

maalis 31, 2011

Vesihuoltopooli on laatinut vesihuoltolaitoksille oppaan vaihtoehtoisen vedenjakelun järjestämisestä. Tavoitteena oli luoda kattava, tiivis ja käytännönläheinen opas vaihtoehtoisen vedenjakelun suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppaaseen on koottu varavedenjakelun järjestämisessä huomioitavia asioita erityisesti säiliöistä tapahtuvassa vedenjakelussa.

Suuri putkirikko, talousvesijärjestelmän saastuminen tai pitkä sähkön toimitushäiriö ovat viime vuosinakin johtaneet vesihuoltolaitoksilla tilanteisiin, joissa puhtaan talousveden jakelu on jouduttu järjestämään tilapäisratkaisuin. Tyypillisesti laajamittainen vaihtoehtoinen vedenjakelu toteutetaan jakelupisteissä säiliöistä. Tehokas toiminta tällaisessa kriisitilanteessa edellyttää etukäteen mietittyjä ja harjoiteltuja toimintamalleja sekä varautumista.

Opas varavedenjakelun järjestämisestä on laadittu ennen kaikkea laajoja, suuren väestömäärän palvelemista edellyttäviä tilanteita ajatellen. Opas sisältää hyödyllisiä neuvoja myös pieniin muutaman kiinteistön jakelukatkoihin. Oppaan avulla vesihuoltolaitos voi suunnitella etukäteen, osana muuta varautumissuunnittelua, mahdollisia varavedenjakelun järjestelyjä. Varavedenjakelua edellyttävässä tilanteessa toimimisen tueksi oppaassa on tiivis muistilista huomioitavista asioista. Vesihuoltolaitosten tavanomaisissa häiriöissä tarvittava vaihtoehtoinen vedenjakelu voi perustua laitosten omaan kalustoon, yhdessä naapurilaitosten kanssa hankittuun kalustoon tai sopimusperusteisesti käyttöön saatavaan kalustoon. Nokian vesikriisin kaltaisissa vakavissa häiriöissä, joissa laitoksen omat voimavarat ja kalusto eivät riitä varavedenjakelun järjestämiseen, voidaan kalustoa ja apuvoimia pyytää virka-apuna Puolustusvoimilta.

Vesihuoltopooli on vesihuoltoalan varautumista ohjaava yhteistoimintaelin, jota johtaa vesihuollon eri toimijoista koostuva poolitoimikunta. Poolin toiminta perustuu Huoltovarmuuskeskuksen, Suomen Kuntaliiton ja Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen väliseen sopimukseen. Vesihuoltopoolin toimisto sijaitsee Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen tiloissa.

Opas varavedenjakelun järjestämisestä on luettavissa ja ladattavissa sähköisessä muodossa Vesi- ja viemärilaitosyhdistyksen verkkosivuilla www.vvy.fi/varavesiopas. Opas tullaan kevään aikana julkaisemaan suomeksi myös painettuna ja sähköisesti ruotsiksi.

Lisätietoja:

  • Poolin valmiuspäällikkö Riina Liikanen
    puh. 09 8689 0113
Uutiset
Kommentointi on suljettu