ELY-keskuksen uutisia

syys 11, 2011

TEM:n organisaatio uudistuu

Työ- ja elinkeinoministeriön organisaatio on uudistunut. Ministeriön matriisirakenne virtaviivaistuu. Jatkossa TEM:ssä on yksi, ohjauksellisesti vahva horisontaalinen politiikka- ja ohjausyksikkö. ELY-keskusten ohjaus siirtyy alueosastolle.

Osastoja on uudessa mallissa kuusi: alueosasto, energiaosasto, innovaatio-osasto, tieto-osasto, työelämä- ja markkinaosasto sekä työllisyys- ja yrittäjyysosasto. Eniten näistä muuttuu innovaatio-osasto, jonne keskitetään myös elinkeinopolitiikan operatiivisia tehtäviä sekä erityisrahoitus.

Suoraan kansliapäällikön alaisuudessa toimii kaksi erillisyksikköä: henkilöstö- ja hallintoyksikkö ja viestintäyksikkö Myös sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön suorassa alaisuudessa. Valtakunnansovittelijalla ja yhteistoiminta-asiamiehellä on ministeriössä toimistot.

Uuden organisaation myötä valittiin myös henkilöstö- ja hallintoyksikön päällikkö ja osastojen ryhmäpäälliköt. Uudeksi henkilöstö- ja hallintoyksikön päälliköksi valittiin Mikko Salmenoja.

Organisaatiokaavio (tem.fi)
Työjärjestys (pdf, finlex.fi)
Asetus (pdf, finlex.fi)

Alueiden talousnäkymät tasaiset, vaikka epävarmuus on lisääntymässä

Maltillinen kasvu näyttää alueilla jatkuvan, tosin aiempaa hitaampana. Yritysten hyvästä tilauskannasta ja käynnissä olevista investoinneista johtuen alueiden lähiaikojen talousnäkymät ovat vakaat. Työttömyyden lasku on ollut varsin nopeaa. Kansainvälisen talouden epävarmuuden myötä pidemmällä tähtäimellä näkymät kuitenkin heikkenevät. Huolta tulevaisuudesta koetaan varsinkin vientivetoisilla alueilla.

Arviot sisältyvät 1.9.2011 julkaistuun Alueelliset talousnäkymät -raporttiin, johon on koottu Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskusten näkemykset 67 seutukunnan talouden ja työllisyyden nykytilasta ja lähitulevaisuudesta.

Työ- ja elinkeinoministeriön ja ELY-keskuste tiedote 1.9.2011:

• Alueiden talousnäkymät tasaiset, vaikka epävarmuus on lisääntymässä

Alueelliset talousnäkymät -aineisto:

• Alueelliset talousnäkymät 2/2011 (TEM Toimialapalvelu)

Alueellisia tiedotteita:

• Etelä-Savo: Etelä-Savon talousnäkymät tasaiset. vaikka epävarmuus on lisääntymäsä

• Kaakkois-Suomi: Kaakkois-Suomen talousnäkymät ovat rakennemuutoksesta huolimatta maltillisen positiiviset

• Kainuu: Vaikka taloudsnäkymien epävarmuus on lisääntymässä, on työttömyys laskenut Kainuussa ripeästi

• Keski-Suomi: Alueelliset talousnäkymät Keski-Suomessa syksyllä 2011

• Pohjois-Karjala: Pohjois-Karjalan elinkeinoelämä hyvässä vauhdissa – epävarmuus kasvamassa

• Pohjois-Savo: Pohjois-Savon näkymät taloudessa ja työllisyydessä epävarmat

• Satakunta: Talousnäkymät edelleen kohtuullisen hyvät Satakunnassa

Tulvavahingot korvataan jatkossa vakuutuksista

Valtioneuvosto on 25.8.2011 hyväksynyt tulvakorvausjärjestelmän uudistamiseen liittyvät lait. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa lait perjantaina 26.8.2011. Uudistuksen tarkoituksena on, että tulvista rakennuksille ja niissä olevalle irtaimistolle aiheutuvat vahingot korvataan vahinkovakuutuksista muiden omaisuusvahinkojen tapaan.

Lait tulevat voimaan 1.1.2014. Ne ovat osa lainsäädännön uudistusta, jolla pyritään varautumaan muuttuviin sää- ja vesioloihin ja niistä aiheutuviin riskeihin. Vesistötulvista aiheutuvia rakennus- ja irtaimistovahinkoja ei enää 1.1.2014 alkaen korvata valtion varoista.

Lue lisää:

• Tulvavahinkojen korvaamisessa siirrytään vakuutuksiin

TE-toimistot uudistuvat

TE-toimistojen toimintaa tehostetaan asiakassegmentoinnilla (asiakas saa tarpeensa mukaisia palveluja) ja monikanavaisuudella (asiakas käyttää tarkoituksenmukaisinta palvelukanavaa). Myös TE-toimistoverkkoa uudistetaan ja palveluiden tarjontaa sekä niiden tuottamistapoja selkiinnytetään. Uudistukset otetaan käyttöön asteittain vuoteen 2015 mennessä.

TE-toimiston uudistamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena on verkkopalvelujen laajamittainen käyttöönotto. Yritysten perustajien ja yritysasiakkaiden palvelussa hyödynnetään mol.fi ja Yritys-Suomi -verkkopalveluja.

Lue lisää:

• TE-toimistot uudistuvat (Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu tem.fI

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

 

Yleinen
Kommentointi on suljettu