Logicalle vahva rooli Hanselin puitesopimuksessa

syys 11, 2011

Hansel Oy on kilpailuttanut teknisen IT-konsultoinnin tarjoajat ja valinnut uudet toimittajat neljän vuoden sopimuskaudelle. Logica valittiin yhteistyökumppaniksi kaikilla puitesopimuksen yhdeksällä osa-alueella.

Puitesopimuksen avulla valtion hankintayksiköt voivat hankkia asiantuntijapalveluita mm. erilaisten tietojärjestelmien määrittelyyn, kehittämiseen, toteuttamiseen, jatkokehittämiseen, ylläpitoon sekä laadun- ja tietoturvallisuuden varmistamiseen.

Hansel Oy vastaa koko valtionhallinnon kattavien hankintojen kilpailuttamisesta ja huolehtii sopimusten tekemisestä sekä niiden ylläpidosta. Tiukentunut julkishallinnon hankintamenettely lisää puitejärjestelyjen merkitystä.

Tarjouskilpailussa oli mukana yhteensä yli 94 palveluntarjoajaa. Tarjoajien joukosta kullekin osa-alueelle valittiin 10 toimittajaa.

Puitesopimuksen osa-alueet ovat:

  • hanke- ja projektinhallintapalvelut
  • määrittely- ja arkkitehtuuripalvelut
  • sovelluskehityspalvelut
  • tietokanta- ja integraatiopalvelut
  • ohjelmisto- ja järjestelmätestauspalvelut
  • järjestelmäauditointipalvelut
  • teknologia- ja infrastruktuurikehityspalvelut
  • tietoturvallisuuskonsultointi
  • yhdistelmäosa-alueet
  • hanke- ja projektinhallintapalvelut

Yleinen
Kommentointi on suljettu