Tulvariskien hallinnan suunnittelutyö käynnistynyt

touko 02, 2013

Merkittäville tulvariskialueille laaditaan parhaillaan tulvavaara- ja tulvariskikarttoja, joista selviää, minne tulva voi levitä ja mille toiminnoille tulvista voi aiheutua vahinkoa. Alueille tehdään myös tulvariskien hallintasuunnitelmat, joissa esitetään toimenpiteet tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi.

Tulvariskien hallinnan suunnittelua varten maa- ja metsätalousministeriö on joulukuussa 2011 asettanut tulvaryhmät kaikille niille vesistöalueille, jotka sisältävät merkittäviä tulvariskialueita. Tulvaryhmät ovat laatineet jokainen alueelleen alustavat tulvariskien hallinnan tavoitteet. Tavoitteisiin toivotaan kommentteja mm. sidosryhmiltä. Lopulliset tavoitteet asetetaan vuonna 2015 hyväksyttävissä tulvariskien hallintasuunnitelmissa.

Tulvariskien hallintasuunnitelman laatimisen yhteydessä tehdään ympäristöarvioinnista annetun lain mukainen ympäristöarviointi. Yleisöllä on mahdollisuus esittää mielipiteensä tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta ELY-keskukselle 2.8.2013 asti.

Kuulutukset sekä asiakirjat ovat nähtävillä ELY-keskusten kirjaamoissa sekä sähköisesti ymparisto.fi –verkkopalvelussa Tulvaryhmät –sivulla.

Uutiset
Kommentointi on suljettu