Uponorin alkuvuoden tulos heikkeni

huhti 29, 2013

Uponorin liikevaihto aleni 7,7 prosenttia tammi-maaliskuussa edellisvuoteen verrattuna ja oli 177,7 miljoonaa euroa. Liiketulos putosi 6,1 miljoonaan euroon viime vuoden 9,3 miljoonasta eurosta.

Toimitusjohtaja Jyri Luomakosken mukaan taloteknisten ratkaisujen kysyntä Pohjois-Amerikassa on vahvassa kasvussa, mutta Euroopassa jatkuva huoli talouden vakaudesta hidastaa edelleen rakennusmarkkinoiden elpymistä. Pohjois-Euroopassa kysyntä on Ruotsissa ja Tanskassa tasaantunut aikaisempaa alhaisemmalle tasolle, kun taas Suomessa kysyntä säilyi suhteellisen vilkkaana ja Norjassa markkinat säilyivät noususuuntaisina. Julkisten investointien hiipuminen, kireä kilpailu ja ankara talvi heikensivät yhdyskuntateknisten ratkaisujen kysyntää Pohjois-Euroopassa, jossa Uponorilla on kyseistä liiketoimintaa.

Euroopassa ja euroalueella poliittisen ja taloudellisen tilanteen vakauttaminen etenee, joskin näkymät ovat yhä varsin haasteelliset, varsinkin lounaisessa Euroopassa ja eräillä Keski-Euroopan markkinoilla. Tilanne pohjoisen ja itäisen Euroopan maissa on vakaampi siinä mielessä, ettei suuria heilahduksia suuntaan tai toiseen ole odotettavissa. Euroopan markkinat ovat kuitenkin yhä haavoittuvat ja alttiit maailmantalouden suurille käänteille.

Pohjois-Amerikassa elpymisen odotetaan jatkuvan koko vuoden ajan, joskin kasvun laantuminen puolitoista vuotta kestäneen vahvan ja tasaisen nousun jälkeen on hyvin mahdollista. Kanadassa kasvu jatkunee edellisvuotta vaatimattomampana.

Uponor ennakoi liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan orgaanisesti hieman vuodesta 2012. Tämä perustuu nykyiseen tuotevalikoimaan ja organisaatiorakenteeseen sekä siihen oletukseen, ettei ulkoisessa toimintaympäristössä tapahdu merkittäviä, odottamattomia muutoksia.

Uutiset
Kommentointi on suljettu