Helsingin sadevedessä kohonnut tritium-pitoisuus

kesä 05, 2013

Säteilyturvakeskus (STUK) on havainnut Helsingin sadevedessä kohonneen tritiumin aktiivisuuspitoisuuden tammi–maaliskuun 2013 näytteissä. Pitoisuus oli kymmenkertainen normaaliin ympäristössä esiintyvään tasoon verrattuna. Havaittu pitoisuus oli enimmillään noin 50 becquereliä litrassa, kun se yleensä on 1–4 becquereliä litrassa.

STUK selvittää syytä Helsingin sadevesinäytteiden tavanomaisesta poikkeavalle tritiumin määrälle.

Mahdollisia päästölähteitä ovat muun muassa ydinvoimalat ja lääketieteellisessä tutkimuksessa tai teollisuudessa merkkiaineena käytetyn tritiumin käsittely. Luonnossa esiintyy myös vähäisiä määriä 1960-luvulle asti jatkuneista ilmakehässä tehdyistä ydinasekokeista peräisin olevaa tritiumia.

Terveysvaikutuksiltaan tritium on radioaktiivisista aineista yksi vähiten haitallisia. Haitallista se on vain nieltynä.

Euroopan neuvoston direktiivissä (98/83/EY) talousveden tritiumille on asetettu raja-arvo 100 becquereliä litrassa. Talousvedelle asetettuun raja-arvoon verrattuna havaitut sadeveden kohonneet tritiumin aktiivisuuspitoisuudet jäävät alle raja-arvon.

Uutiset
Kommentointi on suljettu