Vedenlaadulla on merkittävä vaikutus rantatontin hintaan

kesä 03, 2013

Suomessa on noin puoli miljoonaa kesämökkiä, joista suurin osa sijaitsee rannalla tai sen välittömässä läheisyydessä. Jopa viidennes kaikista lyhyistä virkistäytymishetkistä luonnonvesissä tehdään mökiltä käsin, joten lähivesien laatu voi vaikuttaa kesämökkitontista saatavaan laatuvaikutelmaan, ja siten hintoihin.

MTT tutki osana Vesiensuojelun taloudelliset hyödyt Suomessa -hanketta veden laadun arvoa käyttämällä poikkileikkausaineistoa vuoden 2004 aikana myydyistä rakentamattomista kesämökkitonteista. Vedenlaatumittarina käytettiin tuolloin käytössä ollutta Suomen ympäristökeskuksen tuottamaa pintavesien käyttökelpoisuusluokitusta, joka kuvaa viiden laatuportaan avulla kuinka hyvin vesistö soveltuu virkistyskäyttöön.

Tutkimustulosten mukaan suomalaiset ostivat kesämökkitonttinsa pääsääntöisesti hyvien vesialueiden läheltä vuonna 2004. Verrattuna tyydyttävän vedenlaatuluokituksen saaneen vesistön lähellä sijaitsevan rantatontin hintaan, erinomaisesta laadusta maksettiin noin 20 prosenttia korkeampi hinta. Hyvä vedenlaatu nosti hintaa noin yhdeksän prosenttia tyydyttävään vedenlaatuun verrattuna.

Vedenlaadun vaikutus vapaa-ajan asumiseen tarkoitetun tontin hintaan on verrattavissa rantakaavoituksen hintavaikutukseen. Rantakaavoitetut tontit olivat vuonna 2004 noin 35 prosenttia kalliimpia kuin kaavoittamattomat tontit.

Vedenlaadun vaikutuksesta kiinteistöjen hintoihin ei ole aiempaa tietoa, joka olisi julkaistu vertaisarvioidussa kirjallisuudessa Suomessa tai Euroopassa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu