Aranda ja Muikku tutkimaan Itämeren tilaa

elo 13, 2013

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusalukset lähtevät tällä viikolla perinteisille Itämeren seurantamatkoilleen. Muikku selvittää Suomenlahden rannikon ja Saaristomeren, Aranda Suomenlahden ja Itämeren avomerialueiden tilaa.

Arandan tutkimusmatkan ensimmäinen osuus suuntautuu Itämeren pääaltaalle, Ahvenanmerelle, Selkämerelle ja Perämerelle. Matkalla tutkitaan mm. meriveden happi- ja ravinnetilannetta ja planktoneliöstöä eri vesikerroksissa. Matkan aikana huolletaan lisäksi meressä olevia automaattisia mittalaitteita.

Arandan matkan toinen osuus suuntautuu Suomenlahdelle. Meriveden happi- ja ravinnetilanteen sekä planktoneliöstön seurannan lisäksi selvitetään mereen kertyvän pienen muoviroskan määrää ja laatua yhteensä kymmeneltä näytteenottoasemalta yhteistyössä ruotsalaisten tutkijoiden kanssa.

Matkalla testataan myös Suomen, Viron ja Venäjän merikemian ja meribiologian näytteenotto- ja analyysimenetelmiä ja niiden keskinäistä vertailukelpoisuutta. Testaukseen osallistuu venäläisten tutkijoiden lisäksi virolainen tutkimusalus Salme ja virolaisia tutkijoita. Tämä vertailututkimus on tärkeä askel kohti Suomenlahti-vuoden 2014 yhteistutkimuksia.

Arandan matka on osa Itämeren jokavuotista COMBINE-seurantaa, johon Itämeren suojelukomissio HELCOMin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet. Matka päättyy Helsinkiin 30. elokuuta.

Muikun ohjelmaan kuuluu Suomenlahden ja Saaristomeren ravinnemäärien, happiolojen, levätilanteen sekä meren pohjan ja pohjaeläinyhteisöjen tilan tutkiminen.

Matkan aikana Suomenlahden rannikolta kerätyistä liejusimpukoista määritetään haitallisten aineiden kertymiä sekä niiden biologisia vaikutuksia ilmentäviä biomarkkereita, joiden avulla voidaan arvioida eliöiden terveydentilaa eri alueilla. Muikulla meren tilaa selvitetään kaikkiaan noin 80 havaintopaikalla. Matka päättyy Turkuun 23. elokuuta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu