Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n apurahat vuodelle 2014

elo 30, 2013

Maa- ja vesitekniikan tuki ry. on aatteellinen yhdistys, joka tukee vesitekniikan ja siihen liittyvän ympäristötekniikan sekä maaperän suojelun tutkimus- ja opetustoimintaa.

Apurahojen haku vuodelle 2014

Apurahaa haetaan rekisteröitymällä verkkopalveluun yhdistyksen kotisivulla www.mvtt.fi, täyttämällä ja lähettämällä siellä sähköinen apurahahakemuslomake liitteineen. Sähköisesti lähetetty hakemus tulostetaan, allekirjoitetaan ja postitetaan ilman liitteitä osoitteeseen:

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Annankatu 29 A 18

00100 Helsinki

Hakemusten tulee olla perillä 30.9.2013 ja ne käsitellään 30.11.2013 mennessä.  Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan hakijoille kirjeitse.  Lisätietoja puh. 09 694 0622, tuki@mvtt.fi.

Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Hallitus

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu