Vesihuollon sähkönsaantia varmistetaan vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin yhteistyönä

marras 18, 2013

Vesihuoltopooli ja voimatalouspooli ovat laatineet vesihuoltolaitoksille ja sähköverkkoyhtiöille oppaan vesihuollon sähkönsaannin varmistamisesta. Opas valottaa sähkönsaannin merkitystä vesihuollossa ja antaa esimerkkejä sekä vesihuoltolaitosten että sähköverkkoyhtiöiden toimenpiteistä sähkönsaannin varmistamiseksi ja häiriötilannetoiminnan tueksi. 

Vesihuolto on sähkönsaannin ohella yhteiskunnan tärkeimpiä palveluita. Yhteiskunnan toiminta lamaantuu nopeasti, elleivät kotitaloudet, sairaalat, päiväkodit tai teollisuuslaitokset saa puhdasta vettä juomiseen, ruuanlaittoon ja hygienian ylläpitoon. Jätevesien viemäröinti puhdistettavaksi on yhtä tärkeää, sillä viemäröinnin toimimattomuus altistaa sairauksien leviämiselle ja uhkaa ympäristöä. Nämä tärkeät vesihuoltopalvelut tarvitsevat toimiakseen sähköä.

Vesihuoltopooli ja voimatalouspooli järjestivät vuonna 2012 viisi alueellista yhteiskokousta, joissa vesihuoltolaitokset ja sähköverkkoyhtiöt pohtivat yhdessä mahdollisuuksia vesihuollon sähkönsaannin varmistamiseksi. Laaditun oppaan sisältö perustuu näiden yhteiskokousten antiin. Julkaisun tavoitteena on parantaa vesihuoltolaitosten ja sähköverkkoyhtiöiden ymmärrystä toistensa toiminnasta ja se antaa molemmille toimialoille käytännön vinkkejä vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistamiseen ja häiriötilannetoimintaan.

Huoltovarmuusorganisaatiossa toimivien vesihuoltopoolin ja voimatalouspoolin tehtävänä on tukea toimialojen varautumista vakaviin häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin. Poolit ovat osa Huoltovarmuuskeskuksen yhteydessä toimivaa varautumisverkostoa ja vesihuoltopoolin keskeisiä taustayhteisöjä ovat Kuntaliitto ja Vesilaitosyhdistys ja voimatalouspoolin vastaavasti kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj.

Vesihuoltolaitoksen sähkönsaannin varmistaminen -opas on luettavissa ja ladattavissa Huoltovarmuuskeskuksen verkkosivuilla www.huoltovarmuus.fi ja Vesilaitosyhdistyksen verkkosivuilla www.vvy.fi  > Vesihuoltopooli

Suora linkki oppaaseen:

http://www.vvy.fi/files/3309/sahkonsaannin_varmistaminen_www.pdf

Lisätietoja:

Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, vesihuoltoinsinööri Riina Liikanen, Vesilaitosyhdistys, puh. (09) 8689 0113

Voimatalouspoolin valmiussihteeri, valvomopäällikkö Arto Pahkin, Fingrid Oyj, puh. 030 395 4315

Uutiset
Kommentointi on suljettu