HSY kehittää biojätteen käsittelyä

maalis 10, 2014

Helsingin seudun ympäristöpalveluiden käynnistämässä KOMBI-kehittämisprojektissa on tavoitteena optimoitu osavirtamädätysprosessi biojätteen käsittelyyn, mikä tekee mahdolliseksi mädätysprosessissa syntyvien jätevesien vähentämisen ja aiempaa tehokkaamman typen talteenoton.

Osavirtamädätysprosessissa osa biojätteestä mädätetään ja osa kompostoidaan.

HSY rakentaa tämän vuoden aikana Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen biojätteen mädätyslaitoksen. Laitos pystyy käsittelemään vuosittain 60 000 tonnia biojätettä, siitä maksimissaan 44 000 tonnia menee mädätykseen.

– HSY:n tavoitteena on biojätteen ympäristöystävällinen käsittely sekä hygieeninen ja korkealaatuinen lopputuote. Biojätteen kompostointia ja mädätystä hyödyntävä käsittely on pelkkään kompostointiin verrattuna ympäristöystävällisempi ratkaisu. Biojätteen kompostoinnissa osa typestä ja energiasta vapautuu ilmaan, sen sijaan mädätysprosessissa biojätteen sisältämää typpeä ja energiaa on mahdollista ottaa talteen, kertoo HSY:n projektipäällikkö Christoph Gareis.

KOMBI-kehittämisprojekti käynnistettiin kartoituksella, jolla selvitettiin muualla käytössä olevia biojätteen osavirtamädätysprosesseja. Projektia jatketaan kehittämällä, ideoimalla ja mallintamalla eri käsittelytapojen vaikutuksia jäteveden syntymiseen, typen talteenottoon ja yleensä ympäristöön. Projekti kestää vuoden 2015 loppuun saakka ja saa ympäristöministeriön rahoitusta.

Uutiset
Kommentointi on suljettu