Tykölänjärvellä havaittu kalakuolema

touko 22, 2014

Valkeakosken ja Pälkäneen rajalla sijaitsevalla Tykölänjärvellä on havaittu suurehko kalakuolema. Kuolleita kaloja on järven pohjoispäässä noin 300 metrin matkalla. Paikallinen lintuharrastaja oli havainnut Tykölänjärvellä kuolleita kaloja tiistaina 20.5., ja Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sai asiasta tiedon keskiviikkoaamuna.

Pirkanmaan ELY-keskuksen edustaja kävi paikalla keskiviikkona ja otti näytteet sekä vedestä että kaloista. Kalanäytteet lähetetään tutkittavaksi elintarviketurvallisuusvirastoon.  Vesinäytteiden tuloksia voidaan odottaa ensi viikon puolessa välissä.

Pirkanmaan ELY-keskus selvittää kalakuoleman mahdollista syytä. Paikalla käynti ei tuonut tähän lisävalaistusta, mm. pikatestin mukaan järvessä on riittävästi happea. Kuolleiden kalojen mahdollisesta poistosta päätetään myöhemmin. Järven rannalla on jonkin verran asutusta, ja hajoavista kaloista aiheutuu hajuhaittaa lähialueelle.

Tykölänjärvi on matalahko (maksimisyvyys 1,7 metriä), pinta-alaltaan noin 173 hehtaarin kokoinen järvi, joka kuuluu Natura 2000 -verkostoon lintuvetenä. Se on arvokas lintuvesialue ja tärkeä muuton- ja sulkasadonaikainen kerääntymisalue.  Vielä ei voida arvioida, onko kalakuolemalla vaikutusta alueen Natura-arvoihin.

Uutiset
Kommentointi on suljettu