Vesilaitoksissa otetaan käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmä

touko 15, 2014

Suomi on ottamassa käyttöön talousveden riskienhallintajärjestelmän, jonka keskeinen osa on talousvettä toimittavien vesilaitosten laatima kartoitus veden laatua uhkaavista vaaroista. Kartoitus kattaa talousveden koko tuotantoketjun veden muodostumisalueelta kuluttajien vesihanaan asti. 
Talousveden riskienhallintajärjestelmässä tunnistetaan talousveden laatua uhkaavat vaarat, arvioidaan niiden merkitystä ja etsitään keinoja hallita vaaroja. Sen avulla pyritään hallitsemaan raakaveden saastumisen riskit sekä veden käsittelyyn, varastointiin, vesijohtoverkoston jakeluun ja kiinteistövesijärjestelmiin liittyvät riskit. Riskienhallintajärjestelmä perustuu Maailman terveysjärjestö WHO:n vuonna 2003 esittelemään talousveden turvallisuussuunnitelmaan, Water Safety Plan (WSP), jonka tavoitteena on ehkäistä talousvedestä aiheutuvat terveysriskit mahdollisimman varhain.

Vesilaitosten jakaman talousveden laatu Suomessa täyttää hyvin kaikki laatuvaatimukset. Vaaratilanteita kuitenkin sattuu etenkin pienillä pohjavettä käyttävillä vesilaitoksilla. Juomaveden saastumistapausten tarkkaa lukumäärää ei tiedetä, mutta niitä arvioidaan olevan vuosittain ainakin yli kaksikymmentä. Esimerkiksi vesijohtoverkostojen ikääntyminen, luonnon ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja niistä johtuvat sähkökatkot sekä rankkasateet ja niistä johtuvat tulvat voivat lisätä veden laatua uhkaavien vaaratilanteiden määrää tulevaisuudessa. Kokonaisvaltainen riskienhallintajärjestelmä parantaa vesihuollon edellytyksiä toimittaa turvallista ja hyvälaatuista talousvettä kaikissa olosuhteissa.

Lukuisat alan toimijat ovat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) johdolla valmistelleet WSP-riskinhallintatyökaluja vesilaitosten käyttöön. Työkalujen koekäyttö alkaa kesäkuussa, ja kaikkien laitosten käytettävissä ne ovat vuoden 2015 alussa. Alkuvaiheessa riskienhallintajärjestelmän käyttöönotto on vesilaitoksille vapaaehtoista. Suurille vesilaitoksille on kehitetty verkkopohjainen WSP-työkalu, jolla laitoksen riskienhallintaa voi seurata reaaliaikaisesti. Pienille laitoksille ja vesiosuuskunnille on kehitetty Excel-työkalu. Riskienhallintajärjestelmässä vesilaitoksen henkilöstö käy läpi koko vedentuotantoketjun yhdessä keskeisimpien viranomaisten kanssa ja tunnistaa merkittävät vaaratekijät. Havaituille riskeille määritellään toimenpiteet, joilla riski voidaan poistaa tai sitä pienentää. Vesilaitos tekee aikataulutetun toimenpideohjelman, joka auttaa päätöksenteossa ja resurssien kohdistamisessa. Riskienhallinnan toimivuutta seurataan ja valvotaan jatkuvasti. Järjestelmän myötä eri riskit ja vedentuotantoketjun mahdolliset heikot lenkit tunnetaan paremmin ja hiljainen tieto saadaan kerättyä talteen.

WSP-työkalut esitellään 35. ympäristöterveyspäivillä, jotka THL, STM ja Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate järjestävät Kuopiossa 20.-21.5.2014. Seminaarissa käsitellään ympäristöterveydenhuollon ajankohtaisia kysymyksiä ja verkostoidutaan alan muiden toimijoiden kanssa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu