Arrakosken voimalaitokseen on rakennettava kalatie

kesä 13, 2014

Vaasan hallinto-oikeus ei muuttanut Etelä-Suomen aluehallintoviraston 20.12.2012 antamaa lupaa Padasjoella sijaitsevan Arrakosken voimalaitoksen pysyttämiseen ja lisäkoneiston rakentamiseen.

Päätöksestä valittivat voimalaitoksen omistaja, Arrakosken kyläyhdistys ry sekä useat yksityishenkilöt.

Luvassa voimalaitoksen omistaja mm. määrättiin rakentamaan Arrakosken vanhaan luonnonuomaan ja säännöstelypadon ohi kalatie ja juoksuttamaan siihen vettä jatkuvasti vähintään 0,35 m3/s.

Voimalaitoksen omistaja vaati Arrakosken kalatie- ja juoksutusvelvoitteen poistamista; sen sijaan kalatie olisi rakennettu 15 km Arrajoesta pohjoiseen sijaitsevaan Harmoistenjokeen.

Perusteluissaan hallinto-oikeus mm. katsoo, että Arrakosken vesivoimalaitoksen kalataloudelle aiheutuvat haitalliset vaikutukset kohdistuvat Arrakosken alueelle, joten voimalaitoksen omistaja on voitu velvoittaa rakentamaan kalatie. Jatkuva juoksutus Arrakosken vanhaan uomaan on tarpeen kalaston elinolosuhteiden turvaamiseksi, ja sillä mahdollistetaan taimenen lisääntyminen. Juoksutus luonnonuomaan parantaa myös Arrakosken ympäristön viihtyisyyttä ja kosken virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Hämeen ELY-keskus ja alueen kalatalousyhteisöt ovat pitäneet Arrakosken kalatien rakentamista erittäin tärkeänä Päijänteen uhanalaisen taimenen vaellus- ja lisääntymismahdollisuuksien parantamiseksi.

Hallinto-oikeuden päätöksestä voi vielä valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Uutiset
Kommentointi on suljettu