ELY-keskukselta avustuksia vesihuoltohankkeiden edistämiseen Pirkanmaalla

kesä 24, 2014

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päättänyt vuoden 2014 vesihuoltoavustusten saajat. Avustusta myönnettiin kunnille ja vesihuolto-osuuskunnille yhteensä 822 000 euroa.

Rahoituksen myöntämisessä on otettu huomioon vesihuollon turvaaminen erityistilanteissa, vesihuoltoverkoston laajentaminen maaseudulle ja haja-asutusalueille sekä pinta- ja pohjavesien pilaantumisen ehkäiseminen. Avustusta on suunnattu viemäriverkostojen laajentamiseen haja-asutusalueille, jotta voidaan edistää hajajätevesiasetuksen (209/2011) toteutumista.

Hakemuksia jätettiin 16 kappaletta. Niissä esitettyjen hankkeiden arvioidut rakentamiskustannukset olivat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Avustusta hankkeisiin haettiin yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Avustusta myönnettiin 12 hakijalle.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu