Kesän 2014 leväseuranta alkoi

kesä 05, 2014

Valtakunnallinen sinileväseuranta alkoi tällä viikolla ja jatkuu syyskuun loppuun asti.

Levähavainnot tallennetaan Järviwiki -verkkopalveluun (<http://www.jarviwiki.fi> ), jossa ne ovat kaikkien nähtävissä. Järviwiki on viranomaisten ja kansalaisten yhteistyötä varten tehty tietokeskus

Suomen vesistöistä. Sen paikkasivuilta löytyvät mm. kaikki Suomen yli hehtaarin kokoiset järvet sekä muita vesialueita. Järviwiki tuottaa valtakunnallisia ja alueellisia leväkarttoja ja valtakunnallisen leväbarometrin, joita käytetään esimerkiksi ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen levätiedotuksessa.

Vakioseurannan levähavainnoitsijat käyvät alkuviikolla havaintopaikoilla, arvioivat silmämääräisesti sinilevien runsauden asteikolla 0 – 3 ja ilmoittavat havaintonsa ELY-keskukseen tai tallentavat ne itse Järviwikiin.

Osa havaintopaikoista on ollut mukana leväseurannassa kesästä 1998 lähtien. Seuranta on tuottanut arvokasta tietoa vesistöjen tilasta ja niiden muutoksista. Seurannan avulla saadaan yleiskuva sinilevätilanteesta koko maassa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu