Raahen öljypäästön vahingot saatiin rajattua

kesä 04, 2014

30. toukokuuta Ruukki Metals Oy:n Raahen terästehtaan voimalaitoksella tehtyjen huoltotöiden yhteydessä aiheutui raskaan polttoöljyn päästö voimalaitoksen pihalle. Päästön todettiin olleen kaiken kaikkiaan 12,2 kuutiota raskasta polttoöljyä, josta mereen pääsi noin 3 – 5 kuutiota.

Päästöstä kerättiin talteen välittömästi piha-alueelta ja voimalaitokselta noin 5 kuutiota öljyä. Voimalaitokselta mereen johtava kanaali tulpattiin. Perjantai-iltana havaittiin satama-altaassa öljyä.  Paikalle hälytettiin pelastusviranomainen, joka käynnisti alueella torjuntatoimet välittömästi. 

Suomen ympäristökeskus (SYKE) sai tiedon päästöstä pelastuslaitoksen kautta ja lähetti asiantuntijan paikalle lauantai–aamuna. Öljyntorjuntatöitä on tehty alueella SYKE:n asiantuntijan johdolla siitä lähtien. ELY-keskuksen tehtävänä on ohjata ja valvoa öljyntorjunnan järjestämistä ja antaa asiantuntija-apua.

Öljypäästö kulkeutui merelle ja muodosti lautan laajuudeltaan noin 8 hehtaaria. Lautta kulkeutui virtausten ja aallokon mukana koilliseen. Sunnuntaina havaintoja öljyn rantautumisesta tehtiin Kumpeleen, Isokraaselin, Selkämatalan ja Vesimatalan rannoilla. Maanantaina öljyhavainto tehtiin myös Smittin saarella. Kyseisistä saarista Isokraaseli, Selkämatala, Vesimatala ja Smitti sijaitsevat Natura-alueella.

ELY-keskuksen asiantuntijat ovat kartoittaneet alueen luonnolle aiheutuneita vaurioita. Alueella havaittiin 42 lievästi tai vakavammin öljyyntynyttä lintua (11 eri lajia). Valtaosa linnuista oli lievästi öljyyntyneitä eikä yhtään lentokyvytöntä lintua havaittu. Tämän hetkisen arvion mukaan tilanne ei edellytä lintujen pesupuhdistuksen käynnistämistä. Tilanne voi vielä muuttua, jos öljyyntyneiden lintujen määrä vielä kasvaa ja niiden kunto heikkenee niin että ne ovat kiinniotettavissa puhdistamista varten. Pääosa öljystä on ajautunut kivikkorannoille, joiden puhdistaminen on erittäin vaikeaa.  Pidemmän aikavälin vaikutuksia linnustoon ja luontoon laajemmin ei voida vielä arvioida.

Puhdistustyöt alueella ovat käynnistyneet ripeästi ja edenneet hyvin. ELY-keskuksen asiantuntijoiden arvioiden perusteella puhdistustöitä kohdennettiin tiistaina alueen tärkeimmälle lintusaarelle Selkämatalalle.  Selkämatala välttyi vakavalta öljyyntymiseltä. Natura-alueen näkökulmasta öljyvahinko rajautui onneksi alueen eteläosaan melko suppealle alueelle.

ELY-keskus tulee vaatimaan Ruukki Metals OY:ltä selvitystä öljypäästötapahtumasta, mm. sen syistä, torjuntatoimenpiteistä ja ympäristövaikutuksista. Päästöstä johtuen voimalaitosalueen pihalla on öljyllä pilaantunutta maa-ainesta, joka tulee poistaa ja korvata puhtaalla maa-aineksella. Alueen puhtaus tullaan toteamaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta. Mahdollisia jatkotoimenpiteitä tehtaan ympäristöluvan näkökulmasta arvioidaan saatujen selvitysten jälkeen. ELY-keskus tulee seuraamaan ja arvioimaan luontovaikutuksia ja tarpeita ennallistamistoimiin erityisesti Natura alueella. Tapahtumaketjua arvioimaan perustetaan ELY-keskuksen toimesta arviointiryhmä.

Uutiset
Kommentointi on suljettu