Tykölänjärven vedenlaatua parannetaan alumiinikloridilla

kesä 25, 2014

Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa torstaina 25.6. Tykölänjärvellä yhteistyössä Pälkäneen kunnan kanssa veden laadun parantamisen alumiinikloridilla. Touko- ja kesäkuussa Tykölänjärven pohjoisosassa ilmenneiden kalakuolemien seurauksena järven pohjoisosan rehevyys on ollut voimakasta, ja vedessä esiintyy paljon fosforia. 

Mm. leviä lisäävän fosforin vähentämiseksi ja alapuolisen Suolahden vedenlaadun turvaamiseksi Pirkanmaan ELY-keskus on saanut hakemuksensa perusteella määräyksen Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolta käsitellä Tykölänjärvestä Mallasveden Suolahteen lähtevää vettä alumiinikloridilla.

Alumiinikloridi on jätevedenpuhdistamoillakin käytössä oleva kemikaali, ja sitä on käytetty myös aiemmin vesistöjen rehevyyden vähentämiseen. Alumiini sitoo leville käyttökelpoisessa muodossa olevaa fosforia ja ne muodostavat yhdessä sakan. Tykölänjärvestä virtaavan veden mukana sakka kulkeutuu alapuoliseen Suolahteen, jossa se laskeutuu järven pohjukkaan. Kemikaali lisää veden happamuutta, ja annostelu tehdään siten, ettei happamuus laske alle 5,5:n.

Kemikalointi tehdään Tykölänjärven pohjoispäässä olevalla padolla, jonka kautta vesi virtaa Suolahteen. Veden bakteerimääriin kemikaloinnilla ei ole vaikutusta. Kemikalointi ei sinällään estä veden käyttöä, mutta vesi on hyvä silmämääräisesti tarkistaa ennen sen käyttöä mahdollisen sakan ja sinilevien varalta.

Kemikalointia jatketaan kunnes Tyköjänjärvestä lähtevän veden ravinteisuus on selvästi vähentynyt nykyisestä. Kemikaloinnin käytännön toteutuksesta vastaa Pälkäneen kunta. Vedenlaatua ja käsittelyn tehoa seurataan viikoittain padolla, Äimäläntien sillalla sekä Suolahdessa. Lisäksi kemikalointialueen alapuolella seurataan tiiviimmin veden happamuutta.

 

Uutiset
Kommentointi on suljettu