Vantaanjoen kalakuoleman syytä selvitetään

kesä 03, 2014

Viime perjantaina ja lauantaina Vantaanjoessa Hyvinkään Vanhanmyllynkosken
kohdalla havaittiin kuolleita kirjolohia. Kalakuoleman syytä pyritään
selvittämään vesinäytteenoton avulla alkuviikon aikana Hyvinkään kaupungin,
Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksen sekä Uudenmaan
ELY-keskuksen yhteistyönä.

Kalakuoleman syy ei ole toistaiseksi selvinnyt,
mutta jätevesi- tai muita päästöjä Vantaanjokeen ei tiettävästi ole tullut.
Hyvinkään Vesi on tarkistanut, että jätevesiviemärit ja -pumppaamot ovat
toimineet moitteettomasti, eikä jäteveden ylivuotoja vesistöön ole
tapahtunut.

Kalakuolemia tapahtuu Uudenmaan vesistöissä jonkin verran vuosittain. Usein
syynä on hapen puute tai happikato, esimerkiksi matalissa järvissä
happitilanne heikkenee usein lopputalvella ennen jäiden lähtöä. Myös
voimakkaat sateet ja tulvat tai veden korkeat pH-arvot kesäaikaan voivat
aiheuttaa kalakuolemia. Selvää syytä kalakuolemiin ei useinkaan saada
selville.

Kalakuolemista kannattaa ilmoittaa ensisijaisesti kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisille. Myös Uudenmaan ELY-keskukseen tapauksista
kannattaa ilmoittaa. Toimenpiteistä kalakuoleman syyn selvittämiseksi tai
kuolleiden kalojen keräämiseksi sovitaan aina tapauskohtaisesti. Kuolleiden
kalojen tutkimuksia tehdään Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa.

Uutiset
Kommentointi on suljettu